Image
Intea stärker sin finansiella kapacitet.
Intea stärker sin finansiella kapacitet. Bild: Intea

Intea stärker den finansiella kapaciteten

Bolag Intea Fastigheter har utökat sina backup-faciliteter med ytterligare 2 000 miljoner kronor. Tillsammans med förra veckans nyemissioner om totalt 750 miljoner kronor stärks bolagets finansiella kapacitet för att kunna dra nytta av förändrade marknadsförutsättningar.
Publicerad den 6 Juli 2022

Intea har ingått avtal med tre banker om att utöka tillgängliga backup-faciliteter med en sammanlagd volym om 2 000 miljoner kronor. Totalt uppgår Inteas backup-faciliteter till 5 200 miljoner kronor, varav 700 miljoner kronor var utnyttjat per den 31 mars 2022. Faciliteternas syfte är att täcka upp för bolagets utestående företagscertifikat samt andra löpande kapitalbehov.

Vid den extra bolagsstämman den 27 juni 2022 beslutades om två nyemissioner som sammanlagt tillför bolaget 750 miljoner kronor, varav 500 miljoner kronor avser B-aktier och 250 miljoner kronor avser D-aktier. B-aktierna tecknades av befintliga ägare till substansvärdet per 31 mars 2022.
– Vi har under året noterat en generellt svagare finansieringsmarknad samtidigt som vi ser ett ökat affärsflöde av högkvalitativa objekt på allt mer attraktiva nivåer. Genom att öka den finansiella kapaciteten i bolaget blir vi flexiblare och står väl rustade för att kunna dra nytta av förändrade marknadsförutsättningar, säger Henrik Lindekrantz, vd.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Lågkonjunktur skulle kunna stärka oss"

Bolag Efter en period av stark tillväxt renodlar John Mattson sin fastighetsportfölj för att stärka bolaget ytterligare inför framtiden. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson om hur man parerat de ekonomiska utmaningarna under årets första halva, hur fokus ser ut för resten av året och varför en eventuell lågkonjunktur 2023 faktiskt skulle kunna stärka bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige