Image
Henrik Lindekrantz., vd för Intea.
Henrik Lindekrantz., vd för Intea. Bild: Intea

Intea: Nya finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy

Bolag Styrelsen för Intea Fastigheter har inför den planerade börsnoteringen fastställt nya finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy för verksamheten. Målen ersätter bolagets tidigare finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy.
Publicerad den 7 September 2021

Finansiella mål:
• Årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A och B över tid om minst 12 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar).
• Årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie av serie A och B över tid om minst 12 procent.

Operativa mål:
• Minst 90 procent av hyresintäkterna ska över tid komma från offentliga hyresgäster.
• Till år 2026 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 30 miljarder kronor. Detta ska ske både genom förvärv och projektinvesteringar i framförallt nybyggnation.

Finansiella riskbegränsningar:
• Belåningsgrad för koncernen ska över tid ligga i intervallet 50–55 procent, och ska inte överstiga 60 procent.
• Räntetäckningsgraden för koncernen ska inte understiga 2 gånger.

Utdelningspolicy:
• Den sammanlagda utdelningen ska uppgå till cirka 40 procent av förvaltningsresultatet, varav D-aktier ger rätt till utdelning om 18 kronor per D-aktie.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Riksbankens dystra analys av fastighetssektorn

Ekonomi/Finansiering I sin senaste finansiella stabilitetsrapport som presenterades under tisdagen målar Riksbanken upp en potentiellt dyster framtid för fastighetsbolagen, där de svenska bankernas stora och ökande utlåning till kommersiella fastighetsföretag utgör en betydande sårbarhet för bolagen och det finansiella systemet. Fastighetssverige har gått igenom rapporten och hittar en sammantaget negativ analys av fastighetssektorn som pekas ut som särskilt känslig för stigande räntor.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige