Image
Anneli Jansson.
Anneli Jansson. Bild: Humlegården.

Humlegården bibehåller stabilt resultat

Bolag Humlegården har inlett året med en fortsatt god utveckling och under det första kvartalet noterades en positiv nettouthyrning, en stabil uthyrningsgrad samt ökade hyresnivåer i omförhandlade avtal. Bolaget har även haft flera framgångsrika omförhandlingar och nyuthyrningar under perioden.
Publicerad den 17 Maj 2021

Januari-mars 2021
Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 400 mkr (389), även i jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent.
Nettouthyrningen uppgick till 2 mkr (29). Exklusive uppsagda hyresavtal avseende kommande utvecklingsprojekt uppgick nettouthyrningen till 9 mkr.
Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 8 procent (4).
Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (95).
Driftöverskottet ökade med 1 procent till 289 mkr (285). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent.
Överskottsgraden uppgick till 72 procent (73).
Finansnettot uppgick till –58 mkr (–57).
Förvaltningsresultatet uppgick till 216 mkr (216).
Periodens resultat efter skatt uppgick till 386 mkr (65).
Resultatmässigt har pandemins effekter varit relativt begränsade under den aktuella perioden. Av hyresfordringar för det första kvartalet har drygt 99 procent betalats in.
Under första kvartalet har gröna obligationer om 450 mkr emitterats och återköpts. Andelen hållbar finansiering uppgick därmed till 88 procent av de räntebärande skulderna.

Flera omförhandlingar och nyuthyrningar har ägt rum under perioden. Bland de nytillkomna kunderna noteras CAIA Cosmetics, som tecknat hyresavtal om cirka 700 kvadratmeter i fastigheten Landbyska Verket 8 vid Engelbrektsplan. Humlegården vill göra Engelbrektsplan till en av innerstadens mest intressanta platser, och etableringen av starka varumärken är en viktig del av utvecklingen. I mitten av mars öppnade Brasserie Astoria sina portar i Humlegårdens satsning på Nybrogatan. Restaurangen har på kort tid blivit en ny destination i Stockholm.

Under det första kvartalet har Humlegården emitterat och återköpt gröna obligationer om cirka 450 miljoner kronor totalt, till en genomsnittlig kreditmarginal om 0,97 procentenheter på fem- och sexåriga löptider. Genom emissionerna uppgår andelen grön finansiering till 88 procent (83). Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 3,9 år till 4,0 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som ökat från 4,0 år till 4,3 år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick vid kvartalsskiftet till 1,6 procent (1,6).

Humlegårdens finansieringsstrategi bygger på en stark finansiell profil, med fokus på en lång kapitalbindning, en låg andel förfall inom 12 månader, jämnt spridda förfall och refinansiering av lån långt före förfall. Ett resultat av denna strategi är att låneförfallen inom 12 månader vid senaste kvartalsskiftet täcktes med kassa och lånelöften till 223 procent. Bolaget innehar lånelöften om 2 200 miljoner kronor, varav 1 600 miljoner kronor via bolagets ägare, vilket det inte har funnits behov av att utnyttja.

Kommentar från Anneli Jansson, vd på Humlegården:
– Humlegården bibehåller den stabila utvecklingen under årets första kvartal. Kunderna söker attraktiva kontor i intressanta sammanhang och vi möter denna efterfrågan väl med vårt erbjudande. Vi lägger stort fokus på att guida kunderna till flexibla kontorslösningar som både stödjer olika arbetssätt och skapar en naturlig mötesplats för verksamheten. Vår kombination av ständig utveckling av kunderbjudandet, stark finansiell ställning och en kreditvärdig, väldiversifierad kundbas skapar en bra position inför framtiden. Under perioden har vi tagit nya steg på resan mot 100 procent grön finansiering. Satsningen är en central del i vårt hållbarhetsarbete och det är glädjande att vi nu uppnått hela 88 procent.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är nya planen för centrala Telefonplan

Bygg/Arkitektur Idén om jätteskraporna Tellus Towers skrotades förra hösten – nu har staden arbetat fram ett nytt förslag för den omfattande utvecklingen av Telefonplan. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY