Image
Bo Wikare, tf vd för Hufvudstaden.
Bo Wikare, tf vd för Hufvudstaden. Bild: Hufvudstaden

Hufvudstaden: Något ökade vakanser

Bolag Hufvudstadens hyresvakansgrad, exklusive pågående utvecklingsprojekt, uppgick till 3,0 procent vid utgången av Q3 – en ökning från 1,3 procent vid årsskiftet och från 2,5 procent motsvarande tidpunkt föregående år.
Publicerad den 8 November 2019

Hufvudstaden skriver: "Ökningen av hyresvakansen exklusive pågående utvecklingsprojekt förklaras främst av ett par kontorsavflyttningar. För flera av dessa ytor har nya hyresavtal redan tecknats".

Inklusive pågående utvecklingsprojekt var hyresvakansgraden vid periodens slut 7,1 procent (4,1).

Niomånaderssiffrorna:
• Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 6 procent och uppgick till 1 029 mnkr (972), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
• Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1 408 mnkr (1 333), en ökning med 6 procent.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 045 mnkr (3 137), motsvarande 9,91 kronor per aktie (15,21). Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt föregående års omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.
• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 46,4 mdkr (44,1 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 179 kronor per aktie (171 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 1 700 mnkr (2 467).
• Soliditeten uppgick till 62 procent (63), nettobelåningsgraden till 16 procent (15) och räntetäckningsgraden var 11,4 gånger (10,0).
• Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,1 procent (4,1). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 3,0 procent (2,5).
• Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster enligt Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index i kategorin storbolag.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Jula-chefen: Många aktörer i detaljhandeln går bra

Bolag Jula slog ett nytt försäljningsrekord i maj och fysiska butiker står för nästan hela omsättningen. Företagets vd Joachim Frykberg förklarar för Fastighetssverige vad som ligger bakom de fortsatta framgångarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY