Image

HSB köper mark av Nordika i Uppsala

Transaktioner HSB köper bostadsbyggrätter av Nordika i Stenhagens centrum. HSB har planer på att bygga cirka 200 bostäder i området.
Publicerad den 21 December 2015

Nordika initierat en ändring av detaljplanen från handelsändamål till att tillåta bostäder. Parterna kommer samarbeta under den fortsatta detaljplaneprocessen. Målsättningen är att kunna uppföra cirka 200 bostäder på befintlig mark och byggstart planeras till slutet av 2017.

På fastigheten (Berthåga 50:1) finns idag handel som ÖoB.

Tillträde sker när detaljplanen vinner laga kraft.

– Uppsala är en av HSB:s mest intressanta marknader och i Stenhagen är vi redan etablerade. Vi tror mycket på att stadsdelen fortsätter utvecklas, inte minst genom HSB:s närvaro. Dessa byggrätter ligger rätt i tiden för oss, säger Matias Lindberg, vd HSB Projektpartner.

– Försäljningen ligger i linje med Nordikas strategi att förvärva fastigheter där vi genom aktivt arbete kan tillföra mervärde samtidigt som vi bidrar med en framåtriktad samhällsutveckling och skapar attraktiva och väl integrerade bostadsområden. Ett samarbete med en långsiktig partner såsom HSB är mycket positivt för Nordika då HSB har den utvecklingskompetens som krävs för att lyckas i genomförandet av ett projekt som detta, Jonas Grandér, vd Nordika.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY