Image
Hemsö utvecklar äldreboende i Täby.
Hemsö utvecklar äldreboende i Täby. Bild: Hemsö

Hemsö utvecklar äldreboende i Täby

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende i Täby. Projektet kommer att upphandlas som en totalentreprenad i enlighet med LOU och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Täby kommun.
Publicerad den 10 Juni 2020

Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende på den befintliga fastigheten Byle gård belägen i Täby kyrkby. Äldreboendet kommer att få 86 lägenheter fördelat på tre våningsplan. Sedan tidigare finns en befintlig byggnad på fastigheten, ett hem för vård i livets slutskede.
– Behovet av äldreomsorg växer stadigt då den äldre befolkningen 80+ väntas öka markant i kommunen. Vi är därför glada över att kunna erbjuda ett nytt äldreboende åt Täbyborna i samarbete med Täby kommun, säger Johan Einarsson, projektutvecklare på Hemsö.

Äldreboendet kommer att utformas som en stjärnformad byggnad med tre flyglar och ett gemensamt trapphus i mitten. I suterrängvåning mot Bylegårdsvägen och parkering inryms personalutrymmen och logistik. På de tre överliggande boendeplanen inryms totalt nio avdelningar för demensvård alternativt somatisk vård.
– Omsorgen om våra äldre Täbybor är oerhört viktig och vi strävar efter att hela tiden utveckla verksamheten. Att ha moderna, funktionella och trivsamma lokaler är en viktig del i en kvalitativ omsorg, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden Täby kommun.

Byggstart bedöms äga rum under senare delen av 2020 med färdigställande under hösten 2022.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan redo att ta steget utanför Norden – och vill dubbla i Danmark

Bolag Efter att snabbväxande SBB blivit allt större – och passerat Castellum i fastighetsvärde – är Ilija Batljan och Co redo för nya jaktmarker. Dessutom vill bolaget dubbla sin danska portfölj – redan under 2021.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY