Image

Hemfosa tar ytterligare steg mot delning

Bolag Hemfosa ansöker om godkännande från obligationsinnehavarna om att ändra villkoren. Samtyckesförfarandet utgör ett ytterligare steg för att möjliggöra för Hemfosa att dela ut aktierna i Nyfosa under det fjärde kvartalet 2018.
Publicerad den 13 Augusti 2018

Hemfosa har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i dess roll som agent för innehavarna av obligationerna, inleder ett skriftligt förfarande i enlighet med villkoren för Obligationerna. Syftet med det skriftliga förfarandet är att innehavarna av obligationerna ska godkänna en ändring av villkoren för obligationerna som tillåter en potentiell utdelning av aktierna i Hemfosas helägda dotterbolag Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare.

Förutsatt att Förslaget godkänns med erforderligt kvorum och av en tillräcklig majoritet samt att Hemfosas aktieägare på Hemfosas extra bolagsstämma beslutar att dela ut aktierna i Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare kommer varje innehavare av obligationerna erhålla en grundpremie (s.k. Base Fee) motsvarande ett belopp om 0,05 procent av nominellt belopp per obligation som respektive innehavare innehar den 17 september 2018.

Under ovan angivna förutsättningar har varje innehavare av obligationerna som röstar för förslaget och inger en korrekt ifylld röstsedel till Agenten senast klockan 17.00 den 28 augusti 2018 även rätt att erhålla en extrapremie (s.k. Early Bird Fee) motsvarande ett belopp om 0,15 procent av nominellt belopp per obligation som innehavaren röstat för.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Alecta Fastigheter storsatsning i Göteborg: "Dubbla beståndet inom fem till sju år"

Bolag Alecta Fastigheter gör en storsatsning på Göteborg. För att leda utvecklingen där hämtas Patrick Bernvid in som chef. För Fastighetssverige berättar han vad som lockade med att ansluta till Alecta Fastigheter, om bolagets ambitiösa planer för Göteborg och hur hans gamla fotbollskarriär hjälpt honom i fastighetsbranschen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY