Image
Svein Erik Lilleland.
Svein Erik Lilleland. Bild: Hembla

Hembla ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat

Bolag Hembla redovisar för det andra kvartalet 2019 ett resultat efter skatt uppgående till 428 miljoner kronor jämfört med 1 672 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret 2019 uppgick resultatet efter skatt till 1 004 miljoner kronor jämfört med 1 827 miljoner kronor samma period föregående år.
Publicerad den 19 Juli 2019

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 4,64 kronor (18,41). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 24 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 181,25 kronor/aktie (145,98).

1 januari – 30 juni 2019
# Hyresintäkterna ökade till 956 Mkr (852)
# Driftnettot ökade till 488 Mkr (431)
# Förvaltningsresultatet ökade till 164 Mkr (119)
# Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 125 Mkr (2 061)
# Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -6 Mkr (-44)
# Resultat före skatt uppgick till 1 306 Mkr (2 116)
# Resultat efter skatt uppgick till 1 004 Mkr (1 827)
# Vinst per aktie uppgick till 10,90 kr (21,45) före utspädning, och uppgick till 10,87 kr (21,40) efter utspädning

Vd:n Svein Erik Lilleland kommenterar:

– Under det första halvåret 2019 har vi uppnått ett resultat efter skatt på 1 004 Mkr där ökningen i intäkter drivits dels av ett större bestånd jämfört med samma period föregående år, samt att vi fortsätter att renovera lägenheter i hög takt. Vi har slutfört 732 renoveringar hittills i år. Värt att nämna på kostnadssidan är omstruktureringsreserven relaterat till omorganisationen som påverkar resultatet negativt med -25 Mkr för perioden. Denna förändring förväntas framgent att ge besparingar om cirka 10 Mkr årligen. Förutom påverkan på resultatet så tror vi även att vi kommer att se både nöjdare hyresgäster och medarbetare.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför vill Kungsleden förädla hellre än förvärva

Bolag Kungsledens vice vd Ylva Sarby Westman berättar varför man utökar sitt bestånd i Stockholm City Väst – och varför bolaget fokuserar mer på förädling än förvärv i nuläget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY