Image
Katarina Skalare och Patrik Hall.
Katarina Skalare och Patrik Hall. Bild: Heimstaden

Heimstaden miljardsatsar med nya klimatmål

Energi/miljö Heimstaden Bostad har satt nya klimatmål och siktar på att investera fem miljarder kronor för att minska bolagets växthusgasutsläpp med minst 46 procent vid 2030. Detta sker i linje med Parisavtalets ambition om att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader.
Publicerad den 14 September 2021

I januari 2021 var Heimstaden Bostad ett av de första paneuropeiska bostadsfastighetsbolagen att ansluta sig till Science Based Targets initiative (SBTi), och efter en grundlig intern process och granskning av vilka effekter höjda ambitioner kan ha operativt och ekonomiskt, kan bolaget presentera nya klimatmål:

• Minska växthusgasutsläppen med minst 46% 2030 (scope 1 och 2).
• Minska mängden köpt energi med i genomsnitt 2% årligen fram till 2025.
• Krav på att leverantörer, som täcker 70% scope 3 utsläpp, ska sätta vetenskapsbaserade mål 2025.
De nya målen kompletterar bolagets befintliga hållbarhetsmål.

Den totala investeringen för att nå de nya klimatmålen 2030 baseras på nuvarande fastighetsportfölj och uppskattas till fem miljarder kronor, vilket kommer att öka i takt med att bolaget växer. Detta omfattar fokuserade insatser i hela värdekedjan, till exempel utbyte av bränsle, energieffektiviseringar i hela portföljen, solcellsinstallationer och inköp av ursprungsmärkt förnybar el.

– Jag är oerhört stolt över att arbeta i ett bolag som bekräftar klimatutmaningarna och är villig att göra de investeringar som krävs för att uppnå klimatmålen. Det hårda arbetet börjar nu och för att leverera på våra mål kommer vi behöva engagera hela organisationen, våra kunder och partners, säger Katarina Skalare, Chief Sustainability Officer på Heimstaden AB.

I EU står fastigheter för cirka 40 procent av energianvändningen och 36 procent av koldioxidutsläppen. Genom att höja klimatambitionerna strävar Heimstaden Bostad efter att positivt påverka det globala klimatarbetet och minska sitt negativa klimatavtryck, vilket förhoppningsvis kan inspirera branschen i stort.

– Vi anser att det är upp till oss alla att förändra hur vi agerar för att kollektivt bekämpa klimatförändringarna. Som en av de största bostadsfastighetsägarna i Europa tar vi vårt samhällsansvar på allvar, och med våra nya ambitiösa och vetenskapsbaserade klimatmål hoppas vi vara ett föredöme för andra. På lång sikt kommer de nya målen också att påverka våra finansiella och operativa resultat positivt, säger Patrik Hall, vd på Heimstaden AB.

FAKTA/
Om Science Based Targets initiative:
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) som förespråkar och definierar bästa praxis i att sätta vetenskapsbaserade mål. SBTi erbjuder resurser och vägledning, och oberoende utvärderar och godkänner företagsmål i enlighet med initiativets strikta kriterier.

Scope inom växthusgassutsläpp:
Scope 1 omfattar utsläpp direkt hänförda till ägda eller kontrollerade källor. Scope 2 består av indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla. Scope 3 omfattar övriga indirekta utsläpp i bolagets värdekedja.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Tredje kvartalets största affärer

Lista Det har varit ont om aktivitet på transaktionsmarknaden under årets tredje kvartal, men det har ändå skett ett antal miljardaffärer. Här sammanställer Fastighetssverige de tio största transaktionerna på marknaden under Q3.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige