Image

Heimstaden köper för 1,5 miljarder kronor

Transaktioner Heimstaden har avtalat om att förvärva Ståhl Fastigheter AB (tidigare Kretia). Beståndet uppgår till cirka 90 000 kvadratmeter och är fördelat med cirka 45 000 kvadratmeter i Norrköping och cirka 45 000 kvadratmeter i centrala Uppsala.
Publicerad den 15 Mars 2017
Patrik Hall. Bild: Heimstaden
Patrik Hall.

Fastighetsbeståndet i Norrköping utgörs till största delen av bostäder medan fastigheterna i Uppsala, om totalt 45 000 kvadratmeter, utgörs av cirka 40 000 kvadratmeter kommersiell yta, huvudsakligen kontor samt en hotellfastighet i absolut bästa läge.

I förvärvet ingår dessutom byggbar mark i både Norrköping och Uppsala.
Det avtalade fastighetsvärdet, inklusive mark, uppgår till 1,544 miljarder kronor, motsvarande 17 300 kronor per kvadratmeter. Den genomsnittliga hyran uppgår till moderata 1 160 kronor per kvadratmeter med ett initialt driftnetto om cirka 68 miljoner kronor.

Beståndet förvaltas, på uppdrag av Ståhl Fastigheter, sedan 2015 av Heimstaden.
Finansiering av fastigheterna förväntas ske med cirka 60 procent banklån och resterande del med egen kassa. Transaktionen genomförs som tillgångstransaktion via bolag.

– Jag är stolt, glad och oerhört tacksam för att Heimstaden ännu en gång fått familjen Ståhls förtroende att ta över stafettpinnen och därmed fortsätta utveckla dessa fastigheter för framtiden och med omtanke för våra kunder, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

Tillträde sker 31 maj.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY