Image
Patrik Halls Heimstaden köper Niams danska portfölj i Danmarks hittills största fastighetstransaktion. Bland annat ingår Da Vince Park i Aalborg.
Patrik Halls Heimstaden köper Niams danska portfölj i Danmarks hittills största fastighetstransaktion. Bland annat ingår Da Vince Park i Aalborg. Bild: Heimstaden

Heimstaden Bostad köper Niams danska portfölj för över 16 miljarder

Transaktioner Niam och Heimstaden Bostad genomför Danmarks största fastighetsaffär genom tiderna.
Publicerad den 16 December 2020

Heimstaden Bostad köper Niams danska fastighetsportfölj, där bostadsfastighetsbolaget HD Ejendomme ingår för 16,6 miljarder kronor, (DKK 12,1 Mdkr), inklusive 946 miljarder kronor gällande kommande fastigheter under uppförande.

Portföljen består av 6 237 bostäder och 35 kommersiella enheter geografiskt utspridda i Danmark. HD Ejendomme har en helt integrerad operationell plattform vars struktur liknar Heimstadens, med jämförbara värderingar och en kundcentrerad affärsmodell.

– Vi är väldigt glada att kunna tillkännage förvärvet av en attraktiv portfölj med en stark operationell plattform, och med HD Ejendomme kommer vi markant utvidga vårt geografiska avtryck och operativa räckvidd. Den danska bostadsmarknaden är fortsatt gynnsam med goda ekonomiska utsikter och starka demografiska trender, och med förvärvet manifesterar Heimstaden sin position som Danmarks största bostadsfastighetsbolag, säger Christian Fladeland, Co-Chief Investment Officer of Heimstaden.

Henrik Gerdin, Fund Manager på Niam säger:
– Vi är mycket nöjda över att framgångsrikt ha genomfört vår strategi att bygga ett stort och attraktivt förvaltningsbestånd, samt att ha utvecklat det aktuella bolaget och dess operationella nyckeltal positivt. Niam har gedigen kunskap och erfarenhet av bostäder i Norden, ett segment där vi fortsatt kommer vara aktiva inom transaktion, förvaltning och projektutveckling.

Michael Berthelsen, Country Manager Denmark på Niam säger:
– Efter flera års uppbyggnad av portföljen i högt tempo, parallellt med aktiv förvaltning, är vi glada över att kunna lämna över till en stark och professionell aktör som Heimstaden.

I samband med affären övertar Heimstaden AB samtliga medarbetare från HD Ejendomme och integrerar dem i Heimstaden Danmark. Fastighetsportföljen kommer till fullo att ägas av Heimstaden Bostad AB.

Transaktionen förväntas vara slutförd tidigt 2021, efter konkurrensmyndighetens godkännande, och kommer att finansieras genom en blandning av skuld och eget kapital, främst från danska bostadsinstitut. Belåningsgraden kommer att hållas i enlighet med Heimstaden Bostads finanspolicy.
Portföljen består av 6 237 bostäder (594 400 kvm) och 35 kommersiella enheter (182 700 kvm). Detta inkluderar 357 bostäder under uppförande, som levereras nyckelfärdiga över de kommande 12 månaderna. Bruttohyresintäkter för bostäderna uppgår till SEK 824 Mkr, varav SEK 52 Mkr avser enheter under uppförande.

Transaktionen omfattar också nio tomter avsedda för 73 600 kvm bostäder. HD Ejendomme har en gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och Heimstaden kommer löpande att utvärdera möjligheterna till att utveckla dessa tomter.

Portföljen består huvudsakligen av radhus fördelade över hela Danmark, koncentrerade nära stora och medelstora städer som Odense, Vejle, Horsens, Silkeborg och Randers.

En stor del av portföljen har uppförts under de senaste 20 åren, där en tredjedel uppförts under de senaste tre åren. 10% av bruttohyresintäkterna kommer från reglerade bostäder som byggts före 1992.

De kommersiella enheterna består primärt av lager-, logistik- och enklare industriella fastigheter belägna i samma regioner som bostadsportföljen, vilket skapar operativa synergier. Heimstaden planerar att avyttra dessa fastigheter gradvis över de kommande åren.

HD Ejendomme är baserat i Odense med en helt integrerad operationell plattform. Bolaget består av ca 85 anställda, inklusive administration, uthyrning, fastighets- och anläggningshanteringstjänster samt expertis inom fastighetsutveckling.

– Bolagen kompletterar varandra väl, såväl geografiskt som organisatoriskt, och man har en gemensam syn på kundservice och värderingsstyrd kultur. Det är en matchning med stor potential, och jag ser fram emot att samarbeta med våra nya kollegor och tillsammans leverera Friendly Homes i Danmark, säger Michael Byrgesen Hansen, landschef för Heimstaden Danmark.

Innan förvärvet bestod Heimstadens danska portfölj av cirka 10 000 bostäder koncentrerade runt huvudstaden och större städer. Heimstaden Danmark har cirka 130 anställda baserade i Köpenhamn och Horsens.

Det kombinerade bolaget kommer att leverera en stark plattform för fastighetsförvaltning i hela landet och möjliggöra ytterligare tillväxt förankrad i en värderingsbaserad affärsmodell och långsiktigt investeringsperspektiv.

Koncernchef Patrik Hall:
– Heimstaden fortsätter att följa strategin om att växa hållbart och med kvalitet på de europeiska marknaderna. Under 2020 har vi gjort ett antal strategiska förvärv på nya och befintliga marknader, samtidigt som vi byggt upp en organisations styrka och kapacitet. Det här förvärvet representerar en unik möjlighet att bredda oss med en attraktiv portfölj med bra förvaltning på en av våra existerande marknader, helt i linje med Heimstadens strategi. Med transaktionen kommer Danmark att bli Heimstadens största marknad i relation till värdering med en förbättrad kapacitet för fortsatt tillväxt i Danmark.

Fakta och nyckeltal
• Köpeskilling: SEK 16.6 Mdkr (DKK 12.1 Mdkr).
• Operationell plattform med 85 anställda.
• 152 fastigheter med 6,237 bostäder (594 400 kvm), varav 357 bostäder är under uppförande med leverans såsom nyckelfärdiga inom 12 månader (34 000 kvm).
• 35 kommersiella enheter (182 700 kvm).
• 9 tomter för framtida bostäder om 73 600 kvm.
• Andel bruttohyresintäkt från reglerade bostäder: 10%.
• Årlig bruttohyresintäkt, bostäder: SEK 824 Mkr (DKK 601 Mkr).
• Total årlig bruttohyresintäkt: SEK 938 Mkr (DKK 684 Mkr).
• SEK 52 Mkr (DKK 38 Mkr) av bruttohyresintäkterna är hänförda till enheter under uppförande.

Rådgivare till Heimstaden Bostad AB var KPMG (strukturering), Gorrissen Federspiel (legal och skatt), Newsec och CBRE (kommersiell) och COWI (teknisk).

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Niam AB på Branschguiden

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur.

Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 23 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde överst...

Läs mer om Niam AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Heta krögaren öppnar nytt

Uthyrning Driver en av stans hetaste restauranger – expanderar och öppnar nytt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY