Image

Hebas förvaltningsresultat upp 25 procent

Bolag Stigande hyresintäkter gör att Patrik Emanuelsson och Co kan visa upp en stark kvartalsrapport.
Publicerad den 10 November 2018
Patrik Emanuelsson. Bild: Locum
Patrik Emanuelsson.

Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 25 procent och substansvärdet på aktien ökade till 143 (130) kr/aktie.
– På en orolig bostadsrättsmarknad, står HEBA starkt med ett bra resultat och stabil balansräkning. Efterfrågan på hyresrätter och hyresfastigheter är fortsatt mycket hög. Nu tar vi sats för att avsluta året med samma positiva utveckling som de tre första kvartalen, kommenterar Patrik Emanuelsson.

Rapporten i siffror:
• Hyresintäkterna uppgick till 283,8 (244,7) Mkr.
• Driftsöverskottet uppgick till 190,9 (157,2) Mkr.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 131,0 (104,8) Mkr.
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 407,1 (264,0) Mkr och på räntederivat till 9,5 (12,0) Mkr.
• Periodens resultat uppgick till 511,6 (297,5) Mkr, vilket motsvarar 12,39 (7,21) kr per aktie.
• Det egna kapitalet var 4 730,5 (4 222,8) Mkr motsvarande en soliditet om 50,0 (49,7) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 111,6 (131,8) Mkr.
• Substansvärdet uppgick till 143,5 (129,6) kr per aktie.
• För att sänka räntekostnaden har i oktober samtliga räntederivat om 994 Mkr med ett undervärde om 46 Mkr förtidslösts och nya räntederivat om totalt 650 Mkr har tecknats med löptider från 5 till 10 år. Per sista oktober har snitträntan sänkts från 1,6 % till 1,3 %.
• Förvaltningsresultatet för 2018 bedöms bli bättre jämfört med förvaltningsresultatet för 2017.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så var första halvåret på transaktionsmarknaden: "Historiskt"

Transaktioner Ett väldigt speciellt och på många sätt historiskt andra kvartal är till ända. Coronapandemins effekter gjorde att transaktionsvolymen i Sverige och övriga Norden föll betänkligt och aktiviteten störtdök under en period. Fastighetssverige presenterar siffrorna, trenderna och framtidsutsikterna med hjälp av Pangeas analytiker Mikael Söderlundh.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY