Image
Heba, med Patrik Emanuelsson som vd, säljer för 465 miljoner kronor, bland annat i Vällingby.
Heba, med Patrik Emanuelsson som vd, säljer för 465 miljoner kronor, bland annat i Vällingby. Bild: Heba

Heba säljer för 465 miljoner kronor

Transaktioner Heba säljer fyra fastigheter i tre separata affärer för 465 miljoner kronor.
Publicerad den 26 Mars 2019

Fastigheterna är Datumblocket 1 i Vällingby, Sticksågen 1 och Skrubbhyveln 5 i Gubbängen samt Korsö 3 i Farsta. Alla är upplåtna med tomträtt.

Affärerna genomförs som bolagsaffärer med tillträden planerade under juni 2019.

Köpare av Datumblocket 1 är Brovalvet Förvaltnings AB:
Byggnaderna på fastigheten omfattar 102 lägenheter om totalt 5 528 kvadratmeter och 876 kvadratmeter lokaler. Köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 180,0 miljoner kronor och uppgår (preliminärt) till cirka 147,7 miljoner kronor. På tillträdesdagen kommer Heba utöver köpeskillingen att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 25,4 miljoner kronor.

Köpare av Sticksågen 1 och Skrubbhyveln 5 är CELON AB:
Byggnaderna på fastigheterna omfattar totalt 73 lägenheter om totalt 4 146 kvadratmeter och 248 kvadratmeter lokaler. Köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 130,0 miljoner kronor och uppgår (preliminärt) till cirka 117,0 miljoner kronor. På tillträdesdagen kommer Heba utöver köpeskillingen att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 7,2 miljoner kronor.

Köpare av Korsö 3 är Primula Byggnads AB:
Byggnaden på fastigheten omfattar 74 lägenheter om totalt 5 509 kvadratmeter och 62 kvadratmeter lokaler. Köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 155,0 miljoner kronor och uppgår (preliminärt) till cirka 139,2 miljoner kronor. På tillträdesdagen kommer Heba utöver köpeskillingen att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 9,1 miljoner kronor.

Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet överstiger den externa värderingen per årsskiftet 2018/2019 med cirka tio procent. Reserverad skatteskuld kommer att återföras och innebär en skatteintäkt om cirka 64,4 miljoner kronor.
Heba har ett omfattande ROT- och nybyggnadsprogram som medför stora investeringar.

– Genom försäljningarna får vi möjligheter till att ytterligare öka vår nyproduktion av bostäder och äldreboenden och samtidigt förbättra bolagets intjäningsförmåga, säger Patrik Emanuelsson vd för Heba Fastighets AB.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY