Image

Här är de nya bilderna på Nobel Center

Bygg/Arkitektur Arbetet med Nobel Center fortsätter. Nytt bildmaterial från David Chipperfield Architects illustrerar den senaste utvecklingen av byggnaden och aktiviteterna i huset.
Publicerad den 25 Maj 2016
David Chipperfield. Bild: David Chipperfield Architects
David Chipperfield.

Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten kommenterar den senaste tidens arbete:

- Vi fortsätter arbetet med Nobel Center och ska vara väl förberedda när detaljplanen vinner laga kraft. I samarbete med David Chipperfield Architects har vi tagit fram ett detaljerat byggnadsprogram. Samtidigt fördjupas arbetet med verksamheten; ett omfattande museum, skolprogram för elever och lärare samt vetenskapliga program på högsta nivå.

Under våren har ett antal avgörande beslut som berör projektet fattats av Stockholms politiker. Det senaste togs i slutet av april av kommunfullmäktige i Stockholms stad då detaljplanen för Nobel Center antogs.

- Det är alltid intressant att utforma hus med en publik dimension. Nobelpriset har en unik ställning i världen och Nobel Center är en fantastisk möjlighet för Stockholm som man nu enats om att ta tillvara, säger David Chipperfield.

Några av de senaste koncepten som har arbetats fram:
• Ett koncept för centrets utställningar har utvecklats tillsammans med den tyska utställningsformgivaren Atelier Brückner. Våren 2016 granskades idéerna av en referensgrupp bestående av museichefer från olika delar av världen. Under åren fram till öppnandet av Nobel Center kan nu dessa utställningsidéer testas på olika platser i Stockholm och i vandringsutställningar världen över. Utställningarna sträcker sig över fyra våningsplan i den nya byggnaden.

• Ett antal vetenskapliga aktiviteter har tagits fram. Det handlar bland annat om Nobel Science Lectures som är ett koncept där världsledande forskare bjuds in till Nobel Center fyra gånger per år för att diskutera aktuella frågor. Forskning för folket är ett annat som handlar om att arrangera öppna populärvetenskapliga seminarier året om. Ett tredje är Nobel Science Networks där en grupp världsledande forskare inom ett lovande forskningsområde bjuds in för samarbete under tre år.

• Efter sommaren drar ett arbete med att utveckla centrets skolprogram igång. Målsättningen är att alla skolbarn i Sverige ska kunna besöka Nobel Center någon gång
under sin skoltid. Via digitala verktyg ska den pedagogiska verksamheten även nå ut i världen.

• Nytt bildmaterial av Nobel Center är framtaget av David Chipperfield Architects.

• En modell i trä som sätter Nobel Center i sin omgivning på Blasieholmen har tagits fram. Modellen kommer att stå på Nobelmuseet för att informera om var museets
verksamhet kommer att flytta när Nobel Center är färdigbyggt.

• Auditoriet har utvecklats för att fungera för olika typer av öppna föreläsningar, kulturarrangemang och vetenskapliga möten året om.

• Restaurangen flyttas högst upp i huset. Därmed kan man som besökare ta sig genom hela byggnaden.

• Det har säkerställts att 80 procent av ytan i huset blir publik och tillgänglig för allmänheten.

• De senaste sex månadernas arbete med ett byggnadsprogram har avslutats. Programmet sammanställer handlingar över byggnadens konstruktions- och installationssystem
samt gestaltning och syftar till att kartlägga alla förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen av byggnaden. Byggnadsprogrammet säkerställer även projektets ambitioner inom miljöområdet.

• Gestaltningen har bearbetats, exempelvis med en mer markerad entré längs Hovslagargatan och en tydligare pelarstruktur i de i övrigt öppna våningsplanen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är delen som blir allt viktigare för SBB:s värdeökning

Bolag Bertil Nilsson, senior aktieanalytiker på Carlsquare och Rikard Engberg, analytiker på Penser Bank, delar med sig av sin syn för Fastighetssverige. Så här mycket är aktien värd och här kommer fastighetsvärdet att ligga vid årsskiftet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY