Image

Halverat resultat för HSB ProjektPartner

RAPPORTER En stark konjunkturavmattning har påverkat bostadsmarknaden och försäljningen går trögare. HSB Projektpartners resultat minskade med nästan 50 miljoner kronor för årets första åtta månader.
Publicerad den 19 November 2008

HSB ProjektPartner ProjektPartner AB genomför bostadsproduktion i partnerskap med HSB-föreningar runt om i landet. Nu räknar man med att påbörja cirka 500 lägenheter under året att jämföra med 2007, då 1 899 lägenheter påbörjades.
Koncernens resultat efter finansiella poster för årets första åtta månader uppgick till 53,6 miljoner kronor (102,2).

HSB har under årets första åtta månader sett en avmattning av efterfrågan, som accentuerats under den pågående finanskrisen. Köpare och säljare på andrahandsmarknaden avvaktar och nästan inga avslut sker. Detsamma gäller nyproduktionsmarknaden. Effekten av den låga försäljningsgraden är att HSB ProjektPartner AB i partnerskap med HSB-föreningar samt genom bolagssamarbete i HSB Bostad och HSB Boprojekt Väst påbörjat byggandet av endast 385 (887) lägenheter.

- Effekterna på medellång och lång sikt av den pågående globala finanskrisen och dess påverkan på den tidigare inledda konjunkturavmattningen är ännu omöjlig att säkert bedöma. Min bedömning är att det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om hur djupa och hur långvariga konsekvenserna för bostadsmarknaden kommer att bli. Sannolikt kommer bankerna framöver erbjuda lån som innebär att köparna måste betala större egna insatser än tidigare, säger Lars Mellgren, vd för HSB ProjektPartner.

Bland färdigställda lägenheter finns idag hos HSB ProjektPartner med intressebolag 35 (10) osålda lägenheter. Majoriteten av dessa finns i västsverige, varav 17 i ett projekt i Skövde. HSB ProjektPartners projektportfölj inklusive bolagssamarbeten innehåller cirka 12 000 lägenheter.

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Arnhults – Sveriges starkaste familj?

Karriär Mia Arnhult tillhör de mest vältränade i branschen. Nu kämpar M2:s vd tillsammans med barnen om titeln "Sveriges starkaste familj".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY