Image
Jörgen Lundgren.
Jörgen Lundgren. Bild: Annehem

God utveckling av driftnettot för Annehem

Bolag Driftnettot har under året ökat med 14,7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 5,5 år. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgår till 4 388,5 Mkr en värdestegring på 111,2 Mkr eller 2,7 procent under kvartalet.
Publicerad den 20 Juli 2022

April-juni 2022
# Hyresintäkter för perioden uppgick till 54,0 Mkr (45,5)
# Driftnettot uppgick till 46,2 Mkr (39,6)
# Förvaltningsresultatet uppgick till 16,1 Mkr (21,9)
# Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter uppgick till 24,1 Mkr (20,3)
# Resultat per aktie uppgick till 2,20 kr (0,34)
# Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 1,6 Mkr (12,2)
# Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 111,2 Mkr (5,5)

Januari-juni 2022
# Hyresintäkter för perioden uppgick till 104,5 Mkr (90,6)
# Driftnettot uppgick till 87,6 Mkr (76,4)
# Förvaltningsresultatet uppgick till 36,4 Mkr (40,9)
# Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter uppgick till 44,4 Mkr (37,9)
# Resultat per aktie uppgick till 4,88 kr (1,03)
# Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 46,0 kr (37,7)
# Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 6,2 Mkr (34,7)
# Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 388,5 Mkr (3 545,9)
# Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 253,8 Mkr (35,2)

Vd:n Jörgen Lundgren kommenterar rapporten:
– Nu ser vi en kraftig korrektion i marknaden inte minst inom bostadssegmentet. Det ger förstås tillfällen till att göra bra förvärv till helt andra nivåer än tidigare. Annehem är väl rustat för att tillvarata dessa möjligheter med en stark balansräkning, god likviditet och ett bra kreditutrymme. Efterfrågan på våra moderna, flexibla och hållbara kontor i bra kommunikationslägen är fortsatt mycket stark. Detta ger oss en trygghet och styrka att fortsätta vår tillväxtresa mot våra kommunicerade finansiella tillväxtmål.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Juristen: "Mäklarna behöver bli bättre i att upptäcka försök till penningtvätt"

Ekonomi/Finansiering Antalet rapporterade försök till penningtvätt genom fastighetsaffärer ökar menar förbundsjuristen på Mäklarsamfundet. Det behövs mer utbildning och att man jobbar mer aktivt med frågorna inom mäklarkåren, det säger Emil Ericsson som är expert på penningtvätt. Här kommer han med fyra konkreta tips på hur man kan undvika att fastigheten säljs i kriminella syften.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige