Image
Liia Nõu, vd för Pandox.
Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

God resultatutveckling för Pandox

Bolag Under fredagsmorgonen presenterade Pandox sitt delårsresultat.
Publicerad den 15 Juli 2022

April–juni 2022

Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 858 (568) MSEK, vari ingår statliga stöd om 68 (2) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 39 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 761 (470) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 39 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 238 (10) MSEK, vari ingår statliga stöd om 88 (98) MSEK
EBITDA uppgick till 970 (447) MSEK, en ökning med 117 procent
Cash earnings uppgick till 647 (162) MSEK, motsvarande 3,51 (0,88) SEK per aktie
Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 388 (-105) MSEK respektive 632 (24) MSEK. Orealiserade värdeförändringar Rörelsefastigheter uppgick till 251 (-4) MSEK (redovisas endast i informationssyfte)
Periodens resultat uppgick till 1 372 (-6) MSEK, motsvarande 7,45 (0,04) SEK per aktie
Den 10 juni 2022 meddelade Pandox och Scandic en förlängning av hyresavtal för 15 hotellfastigheter i Norden

Januari–juni 2022

Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 1 492 (1 122) MSEK, vari ingår statliga stöd om 68 (12) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 26 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 1 304 (932) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 25 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 189 (-70) MSEK, vari ingår statliga stöd om 105 (142) MSEK
EBITDA uppgick till 1 438 (797) MSEK, en ökning med 80 procent
Cash earnings uppgick till 828 (247) MSEK, motsvarande 4,48 (1,37) SEK per aktie
Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 667 (-456) MSEK respektive 1 562 (351) MSEK. Orealiserade värdeförändringar Rörelsefastigheter uppgick till 381 (3) MSEK (redovisas endast i informationssyfte)
Periodens resultat uppgick till 2 416 (30) MSEK, motsvarande 13,12 (0,18) SEK per aktie

Liia Nou, vd, kommenterar:

– Hotellmarknaden utvecklades mycket starkt i det andra kvartalet med stigande beläggningsgrader och högre snittpriser på samtliga Pandox marknader. Den starka utvecklingen förklarades dels av en fortsatt normalisering av resandet med en ökad underliggande efterfrågan, dels av uppdämd efterfrågan efter pandemin, framförallt i fritidssegmentet.

– För jämförbara enheter ökade Pandox totala nettoomsättning och totala driftnetto med 99 procent respektive 84 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2021. Beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet var cirka 64 (29) respektive 65 (20) procent i det andra kvartalet. I juni enskilt uppgick beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet till cirka 69 (36) respektive 76 (26) procent. Bidraget från omsättningsbaserade hyror ökade och uppgick till cirka 258 (51) MSEK. Hyresgästernas finansiella ställning förbättrades och uppskjutna hyror minskade till 537 MSEK jämfört med 558 MSEK i det första kvartalet.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Juristen: "Mäklarna behöver bli bättre i att upptäcka försök till penningtvätt"

Ekonomi/Finansiering Antalet rapporterade försök till penningtvätt genom fastighetsaffärer ökar menar förbundsjuristen på Mäklarsamfundet. Det behövs mer utbildning och att man jobbar mer aktivt med frågorna inom mäklarkåren, det säger Emil Ericsson som är expert på penningtvätt. Här kommer han med fyra konkreta tips på hur man kan undvika att fastigheten säljs i kriminella syften.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige