Image

Genova köper i Stockholm

Transaktioner Genova Property Group har avtalat om att förvärva fastigheterna Sicklaön 393:4 i Nacka och Drevern 1, 3 samt Dvärgspetsen 1 i Skarpnäck till ett underliggande fastighetsvärde om 175 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.
Publicerad den 17 December 2018

Fastigheten i Nacka innehåller i dag cirka 4 000 kvadratmeter kontor samt 11 000 kvadratmeter mark i ett mycket bra framtida bostadsläge. Dipart entreprenad och Puma Nordic är största hyresgäster. Fastigheterna i Skarpnäck ligger strategiskt och innehåller idag cirka 4 000 kvadratmeter handel och kontor med drygt 10 000 kvadratmeter mark där största hyresgäst är Hemköp. Fastigheterna har ett årligt hyresvärde om cirka12,3 miljoner kronor.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY