Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova

Genova köper för 650 miljoner kronor

Transaktioner Förvärvar sju samhällsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Norrtälje.
Publicerad den 12 Juni 2019

Genova Property Group har ingått avtal om förvärv av sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje för ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 650 miljoner kronor.

Vidare har Genova anlitat Carnegie och Swedbank för att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission av preferensaktier.

Förvärvet i korthet:
*Genova förvärvar sju samhällsfastigheter med uthyrningsbar yta om cirka 27 000 kvadratmeter genom bolagsförvärv för ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 650 miljoner kronor före avdrag för latent skatteskuld om 25 miljoner kronor.
*Fastigheterna är belägna i strategiska lägen med närhet till bra kommunikationer och kompletterar Genovas befintliga fastighetsbestånd.
*Hyresgäster är bland annat Yrkesplugget i Sverige, Entréskolan, Uppsala Kommun och Polismyndigheten. Fastigheterna är fullt uthyrda och hyresintäkterna uppgår årligen till cirka 42 miljoner kronor och driftnettot till cirka 35 miljoner kronor.
*Den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden är 7,6 år.
*Tillträde kommer ske vid två tillfällen varav de sex fastigheterna i Stockholm och Uppsala beräknas tillträdas under tredje kvartalet 2019 och fastigheten i Norrtälje beräknas tillträdas under första kvartalet 2020.

Förvärvet är ej villkorat av finansiering, Bolaget kommer finansiera. Förvärvet genom befintliga medel och nyupptagna bankkreditfaciliteter. Genova har i tillägg anlitat Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare för att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission av preferensaktier med stöd av det emissionsbemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 20 maj 2019.

En eventuell nyemission av preferensaktier genomförs i syfte att stärka Genovas finansiella beredskap för investeringar i och förvärv av fastigheter.

– Det här är ett strategiskt viktigt förvärv som passar Genova mycket väl vad gäller både geografi och profil. Genom affären tar vi ett rejält tillväxtkliv på huvudmarknaderna Stockholm och Uppsala, och stärker vår ställning inom samhällsfastigheter. Genova ska växa både genom förvärv av förvaltningsfastigheter och nyproduktion, och vi ser hos dessa fastigheter även framtida intressanta möjligheter i bra lägen", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Jula-chefen: Många aktörer i detaljhandeln går bra

Bolag Jula slog ett nytt försäljningsrekord i maj och fysiska butiker står för nästan hela omsättningen. Företagets vd Joachim Frykberg förklarar för Fastighetssverige vad som ligger bakom de fortsatta framgångarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY