Image
Modern solcellsfasad i Biskopsgården.
Modern solcellsfasad i Biskopsgården. Bild: Niklas Maupoix

Framtidenkoncernen sätter solceller på alla tak

Bolag Framtidenkoncernen har antagit en ny solenergiplan. Målsättningen är att till 2030 ha solceller på alla fastigheter i koncernen där det är möjligt. Fullt utbyggt kommer produktionen motsvara elbehovet i nästan 10 000 lägenheter.
Publicerad den 21 November 2022

I koncernens strävan att öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle har en redan ambitiös solenergiplan setts över och växlats upp, rejält.

– Vi insåg tidigt att det finns stor potential i att sätta solceller på alla de fastigheter vi själva har rådighet över. Den snabba utvecklingen av tekniken och behovet av mer lokalt producerad el gjorde att situationen nu var gynnsam för att utöka vår satsning, berättar Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef - ekologisk hållbarhet inom Framtidenkoncernen.

Konkret så handlar planen om att under perioden 2023 – 2030 installera solceller med en effekt av 27 000 kWp* i koncernens befintliga bestånd, att maximera mängden solceller vid all nyproduktion av hyresrätter samt att alltid förse nybyggda bostads- och äganderätter med solceller där det är möjligt. Sammanlagt beräknas detta ge en effekt om 35 000 kWp*, vilket med dagens förbrukning motsvarar nära 10 000 lägenheters behov. Det är 13 procent av hela koncernens bestånd.

– Genom satsningen är vi med och agerar föregångare som en av de 100 utvalda klimatneutrala och smarta städer som ska visa vägen för omställningen i Europa. Och dessutom är vårt arbete en viktig del i stadens arbete att ställa om till ett klimatneutralt Göteborg redan till 2030, säger Nina Jacobsson Stålheim.

I en tid där både tillgång och pris på el ligger högt på dagordningen känns koncernens satsning väldigt rätt. Men det är inget nytt påfund, redan idag finns en ambitiös plan för solcellsutbyggnaden inom koncernen, vilken antogs 2017. Men för att både möta Framtidenkoncernens egna mål och vara med att bidra till Göteborgs Stads klimat- och miljömål är det viktigt att verksamheten ständigt utvecklas och målsättningarna höjs.

– Det är angeläget för Framtidenkoncernen att ligga i framkant när det gäller viktiga samhällsfrågor som till exempel klimat och integration. Därför är jag glad att vi fattat beslut om denna ambitiösa solenergiplan, säger Terje Johansson, vd Framtidenkoncernen.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige