Image

Framtiden prioriterar nyanlända och andra utan ordnat boende

Bostäder 500 lägenheter ur den göteborgska allmännyttan (Framtidenkoncernen) satsas på ”barnfamiljer som bor osäkert”. Åtgärden föreslås i ”Strategi för nyanlända flyktingar” som kommunstyrelsen godkände i oktober 2014. Satsningen har breddats för att gälla alla barnfamiljer som uppfyller kraven för kategorin.
Publicerad den 19 Januari 2016

Satsningen är tvåårig och lägenheterna ligger ute på Boplats Göteborg och söks på vanligt sätt.

- Lägenheterna erbjuds efterhand som de blir lediga till just denna kategori av sökande på sätt som vid våra tidigare specialsatsningar, till exempel Ungahem, säger Ulrika Stenson, kommunikations- och utvecklingschef på Framtiden.

Många barn i Göteborg växer i nuläget upp i miljöer som liknar hotell eller vandrarhem eller flyttar runt mellan olika osäkra boendelösningar - korta andrahandsavtal, kontraktslöst eller som inneboende. I många fall innebär detta en svår trångboddhet. Framtidenkoncernen tar ett stort socialt ansvar och prioriterar denna grupp.

För att kunna hyra en lägenhet för barnfamiljer som saknar ordnat boende krävs att:
# man är registrerad på Boplats.
# man har barn under 18 år när intresseanmälan för en lägenhet lämnas.
# barnet och föräldern är folkbokförda på samma adress i Göteborgs kommun.
# man saknar ordnat boende, det vill säga inte har något förstahandskontrakt på hyresrätt eller äger något boende.
# man uppfyller de krav fastighetsägaren angivit (t ex inkomst) samt övriga villkor som ställts för den enskilda lägenheten.

Allmännyttan lämnar årligen cirka 400 lägenheter till olika sociala eller medicinska förturer, vilket motsvarar cirka 10 procent av de tillgängliga lägenheter. I och med denna satsning på barnfamiljer ökar andelen till drygt 15 procent av tillgängliga lägenheter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Alecta Fastigheter storsatsning i Göteborg: "Dubbla beståndet inom fem till sju år"

Bolag Alecta Fastigheter gör en storsatsning på Göteborg. För att leda utvecklingen där hämtas Patrick Bernvid in som chef. För Fastighetssverige berättar han vad som lockade med att ansluta till Alecta Fastigheter, om bolagets ambitiösa planer för Göteborg och hur hans gamla fotbollskarriär hjälpt honom i fastighetsbranschen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY