Image

Forum rekryterar två

Bolag Forum Fastighetsekonomi har anställt Filippa Lundahl Wibelius och Madelene Gustafsson. De är placerade i Göteborg från hösten 2017.
Publicerad den 20 November 2017
Filippa Lundahl Wibelius. Bild: Forum Fastighetsekonomi
Filippa Lundahl Wibelius. Madelene Gustafsson. Bild: Forum Fastighetsekonomi
Madelene Gustafsson.

Filippa Lundahl Wibelius är civilingenjör inom lantmäteri från Lunds tekniska högskola och kommer närmast från en tjänst som markförhandlare på Trafikverket. Hon har sedan tidigare även erfarenhet från arbete med mark- och exploateringsfrågor.

Madelene Gustafsson har en civilingenjörsexamen inom lantmäteri från Lund. Hon kommer närmast från en tjänst som förrättningslantmätare på Göteborgs kommun och har bred erfarenhet inom fastighetsjuridik, fastighetsbildning, planfrågor och plangenomförande. Madelene Gustafsson jobbar även med att upprätta fastighetsförteckningar, exploaterings- och projektkalkyler samt diverse avtal inom området.

– Vi är mycket glada att Madelene och Filippa stärker upp vårt Göteborgskontor. Med deras bakgrund och erfarenhet kommer vi att kunna möta den allt större efterfrågan på värdering av byggrätter och exploateringsfastigheter likväl som värdering av andra typer av kommersiella fastigheter. Vi har idag ett stort antal uppdrag från både byggbolag och kommuner där detaljkunskap om planprocessens alla steg måste vägas ihop med aktuell marknadssituation, säger Forums vd Magnus Stenback.

Tidigare under året har även Carl Danielsson anställts. Han är placerad i Stockholm och Nyköping och jobbar med skogs- och lantbruksvärdering. Carl Danielsson är utbildad skogsmästare och kommer närmast från Stora Enso.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Ämnen

Forum Fastighetsekonomi på Branschguiden

Forum Fastighetsekonomi AB är specialiserade på fastighetsekonomi, fastighetsvärderingar, marknadsanalyser, fastighetsutveckling och rättsekonomi samt bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Inom vår organisation finns specialister på bostadsrättsföreningar såsom ombildningar, friköp och kapitaltillskott mm. Forum Fastighetsekonomi är partnerägt och helt fristående från externa intressen.

Antal kontor uppgår till nio stycken belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun, Norrköping, Nyköping, Umeå, Västerås och Östersund. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Inom v...

Läs mer om Forum Fastighetsekonomi på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Kartläggning: Här är största fastighetsägarna i Jönköping

Lista Idag inleder Fastighetssverige en kartläggning av de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. Först ut är Jönköping, som med sina 143 579 invånare är landets tionde största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige