Image

Fortinova köper i Halland

Transaktioner Fortinova köper tre fastigheter i Varberg och en i Falkenberg av privata aktörer. Bolaget har även genomfört en nyemission för att kunna handla för ytterligare en halv miljard.
Publicerad den 23 December 2016

Fortinova förvärvar tre mindre fastigheter i centrala Varberg och en fastighet i centrala Falkenberg av två privata fastighetsägare. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om drygt 2 800 kvadratmeter, där merparten utgörs av bostäder.

Totalt inrymmer byggnaderna 38 lägenheter och fyra lokaler med ett hyresvärde om cirka tre miljoner kronor. Affärerna sker genom bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 42,8 miljoner kronor. Samtliga fastigheter beräknas vara tillträdda den 1 februari 2017.

Dessutom har styrelsen i Fortinova Fastigheter AB beslutat om kontant nyemission, vilken via överteckning tillförde bolaget drygt 92 miljoner kronor, i november månad. Detta motsvarar cirka 46 procent av historiskt tillfört ackumulerat kapital. Teckningslikviden stärker bolagets kapitalbas och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Bolagets bedömda förvärvskapacitet efter emissionen är ca 450-500 miljoner kronor. Totalt tecknade sig 54 aktieägare, varav bolaget tillfördes 14 nya aktieägare.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator på väg att köpa av storägare för drygt 100 miljoner

Transaktioner Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna på väg att sälja till Fastator – "kulturskatter" i Åre och Visby.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY