Image
Fortinova grundades av Anders Johansson och Anders Valdemarsson den 19 november 2010.
Fortinova grundades av Anders Johansson och Anders Valdemarsson den 19 november 2010. Bild: Fortinova

Fortinova firar tio år – noteras på jubileumsdagen

Bolag Den 19 november firar Fortinova tio år – och noteras samma dag på Nasdaq First North Premier Growth.
Publicerad den 9 November 2020

Teckningsperioden inleds i dag. Inga aktier säljs i samband med noteringen.

Per den 31 augusti 2020 ägde Fortinova förvaltningsfastigheter till ett värde av 2 261 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolagets geografiska fokus är Västra Sverige, definierat som Västra Götalands län och Hallands län. Per den 31 augusti 2020 var Varberg den ort med störst andel av Fortinovas fastighetsbestånd, sett till förvaltningsfastighetsvärde (39 procent).

Koncernen hade per den 31 augusti 2020 bankskulder om 1 090,8 miljoner kronor.

Erbjudandet i samband med noteringen omfattar lägst 16 545 455 och högst 18 200 001 nyemitterade B-aktier, motsvarande cirka 33,3 – 35,5 procent av det totala antalet aktier och cirka 22,2 – 23,9 av det totala antalet röster i bolaget efter erbjudandet.

Prisintervallet är 40–44 kronor per aktie.

Ankarinvesterarna Balder, SEB Fonder, Ica-Handlarnas förbund, Kastellporten (Bygg-Göta) och Andra AP-Fonden har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för motsvarande sammanlagt omkring 435 till 479 miljoner kronor. Ankarinvesterarna kommer sammanlagt att inneha cirka 23,6 till 24,1 procent av rösterna i bolaget efter erbjudandets genomförande.

Målsättningen är att fortsätta växa med en lönsamhet som innebär en avkastning på eget kapital överstigande 10 procent över tid och en nettobelåningsgrad i förhållande till förvaltningsfastighetsvärde inom intervallet 55–65 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator på väg att köpa av storägare för drygt 100 miljoner

Transaktioner Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna på väg att sälja till Fastator – "kulturskatter" i Åre och Visby.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY