Image
Robert Boije, Sofia Ljungdahl och Johan Nyhus.
Robert Boije, Sofia Ljungdahl och Johan Nyhus. Bild: SBAB, Obos, HSB

Fler röster om startlånen: "Bästa på många år" – eller "hårt slag i luften"

Bostäder Branschen är överlag positiv till förslaget om de nya startlånen. Men SBAB:s chefsekonom kallar det "ett slag i luften" och menar att det inte blir någon större skillnad jämfört med blancolån.
Publicerad den 5 April 2022

– Det är ett hårt slag i luften som inte kommer att göra någon större skillnad, säger chefsekonomen Robert Boije till Realtid.
– Redan i dag kan förstagångsköpare ta ett blancolån till en lite högre ränta och i princip täcka hela kontantinsatsen utom de sista 5 procenten.
– Vad man gör här är att man går in med ett statligt startlån motsvarande vad man kan täcka med blancolån idag. Och så lägger man på en garantiavgift på 1 procent. Det innebär att räntan på det startlånet ändå blir högre än det övriga lånet. Samtidigt har man samma amorteringsregler. Så skillnaden mellan att ta ett blancolån och det här startlånet kommer att vara jätteliten, säger Robert Boije till Realtid.

Obos Sofia Ljungdahl menar att startlånen löser en del men att det fortfarande kvarstår höga trösklar för förstagångsköpare.
– Obos välkomnar förslaget om startlån då det är ett viktigt steg för att komma till rätta med dagens höga trösklar för förstagångsköpare. Startlånet är bra när själva kontantinsatsen är hindret för bostadsköpet. Men eftersom utredaren inte haft mandat att föreslå ändringar i dagens kreditreglering med amorteringskrav och skuldkvotstak, som innebär hela tre procents amortering för många förstagångsköpare, kvarstår de höga trösklarna även med startlån. Dessutom innebär taket på 250 000 kronor att många bostäder i exempelvis centrala Stockholm inte omfattas av det föreslagna startlånet. Vi välkomnar samtidigt att utredaren tar in barnperspektivet och föreslår dubbelt belopp för ensamstående föräldrar, säger Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem.

Utredningen föreslår bland annat att förstagångsköpare kan låna upp till 95 procent av köpeskillingen mot dagens bolånetak på 85 procent och där amorteringen på startlånet prioriteras före de övriga lånedelarna, enligt de nu gällande amorteringskraven.
– Startlånet är en konkret och välriktad åtgärd som behövs för att göra bostadsmarknaden tillgänglig för grupper som idag utestängs. Men eftersom skuldkvotstak och amorteringskrav ligger fast kvarstår trösklar för många förstagångsköpare. Därför är behovet tydligt att kompletterade åtgärder till startlånet från bostadsutvecklare behövs, med alternativa boköpsmodeller som Obos Deläga och liknande modeller från andra bostadsutvecklare. Dagens situation på bostadsmarknaden är ohållbar och drabbar inte bara unga som saknar föräldrar som kan hjälpa till, utan även breda grupper med samhällsviktiga jobb som vill flytta till storstäder, eller lämna otrygga och dyra andrahandskontrakt, säger Sofia Ljungdahl.

HSB:s förbundsordförande Johan Nyhus är väldigt positiv:
– Startlån är det bästa bostadsförslaget som lagts på många år. Utredningens förslag är balanserat och kan bokstavligen öppna nya dörrar till bostadsmarknaden. HSB har efterfrågat detta under lång tid och vi vet även att detta är något som de unga själva välkomnar, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Utredningen har också övervägt andra åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare men lämnar inga närmare förslag.
– Vi hade gärna sett att utredningen även föreslagit ett gynnat bosparande. Det hade tillsammans med ett startlån varit ett ännu kraftfullare paket för att ytterligare underlätta för den som ska ta sig in på bostadsmarknaden, säger Johan Nyhus.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Juristen: "Mäklarna behöver bli bättre i att upptäcka försök till penningtvätt"

Ekonomi/Finansiering Antalet rapporterade försök till penningtvätt genom fastighetsaffärer ökar menar förbundsjuristen på Mäklarsamfundet. Det behövs mer utbildning och att man jobbar mer aktivt med frågorna inom mäklarkåren, det säger Emil Ericsson som är expert på penningtvätt. Här kommer han med fyra konkreta tips på hur man kan undvika att fastigheten säljs i kriminella syften.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige