Image
Tina Zetterlund, KPMG, Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus och Pia Höök, Skanska diskuterar jämställdhet och mångfald på seminariet Fastighetskvinnan 2014.
Tina Zetterlund, KPMG, Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus och Pia Höök, Skanska diskuterar jämställdhet och mångfald på seminariet Fastighetskvinnan 2014.

Fastighetskvinnan: Tung panel ger goda exempel

Fastighetskvinnan Hur arbetar storbolagen i och kring fastighetsbranschen med jämställdhets- och mångfaldsfrågor? Hur långt har man kommit? Vilka är de viktigaste incitamenten? På seminariet Fastighetskvinnan diskuterar en tung panel – Tina Zetterlund från KPMG, Kerstin Lindberg Göransson från Akademiska Hus och Pia Höök från Skanska – jämställdhet och ger goda exempel på lyckade åtgärder.
Publicerad den 11 Augusti 2014

Seminariet Fastighetskvinnan 2014 genomförs den 3 september på Grand Hotel i Stockholm.
Seminariet är till stor del ett klassiskt affärsseminarium som belyser olika delar av den kommersiella fastighetsbranschen. Det handlar också om jämställdhets- och mångfaldsfrågor i näringslivet med tyngdpunkt på fastighetsbranschen.

För flera av de stora bolagen i och kring branschen är jämställdhets- och mångfaldsarbete en självklar del av vardagen.

Företrädare för några av företagen som har kommit längst och arbetar hårdast med de här frågorna kommer på seminariet att delta i ett panelsamtal, som leds av vår moderator Helena Stålnert.

Deltagarna i panelen är:
# Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.
# Pia Höök, diversity manager på Skanska.
# Tina Zetterlund, partner och chef för affärsområde Skatt på KPMG.

Du kan läsa mer om seminariet på www.fastighetssverige.se/fastighetskvinnan.

Här listas de medverkande som hittills är presenterade.

Du anmäler dig här.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

KPMG på Branschguiden

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer. Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella m...

Läs mer om KPMG på Branschguiden

Fastighetskvinnan 2022

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 8 september, 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Se film från ett tidigare event här:


Arrangörer:
Partners:


Mer från Fastighetssverige