Image
Satu Lindström, Anders Lago, Ulrika Francke och Fredrik Kjellgren.
Satu Lindström, Anders Lago, Ulrika Francke och Fredrik Kjellgren.

Fastighetskvinnan: Stort fokus på integration

Fastighetskvinnan På seminariet Fastighetskvinnan kommer integrationsfrågan att belysas ur flera olika vinklar. Bland annat kommer Satu Lindström från Arbetsförmedlingen att berätta om möjligheterna med de nya snabbspåren för nyanlända till fastighetsbranschen och tre företag som på olika sätt arbetar aktivt med att få in nyanlända i branschen berättar om sina erfarenheter kring detta.
Publicerad den 19 Augusti 2016
Satu Lindström, Anders Lago, Ulrika Francke och Fredrik Kjellgren. Satu Lindström, Anders Lago, Ulrika Francke och Fredrik Kjellgren.

Integrationsblocket inleds med panelen som diskuterar jämställdhet, mångfald och integration kopplat till kompetensförsörjning, som vi har presenterat tidigare.

Sedan kommer Satu Lindström från Arbetsgivarcenter, en avdelning på Arbetsförmedlingen att berätta om de nya snabbspåren som på ett snabbare sätt ska få in nyanlända på arbetsmarknaden. Fastighetsbranschen är en av flera branscher som omfattas. Lindström kommer att berätta om hur bolagen ska agera för att ta del av den nyanlända arbetskraften – bland annat fastighetstekniker och ingenjörer – och om hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut.

Detta följs av en panel med tre företrädare för aktörer som arbetar aktivt för att få in nyanlända i fastighetsbranschen.
De tre är:

# Anders Lago, förbundsordförande för HSB, som ska medverka till omkring 250 praktik- och ingångsjobb inom sina yrkesområden och dessutom införa sociala klausuler i entreprenadupphandlingar.

# Ulrika Francke, vd för Tyréns som har etablerat ett nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen kring nyanländas etablering.

# Fredrik Kjellgren, grundare av Kjellgren Kaminsky Architecture som har tagit initiativet till projektet KAN, där nyanlända arkitekter kopplas ihop med potentiella arbetsgivare i Sverige.

De tre paneldeltagarna kommer att diskutera möjligheter och utmaningar kring nyanländas etablering och dela med sig av sina egna erfarenheter.

Seminariet Fastighetskvinnan hålls på Grand Hotel i Stockholm den 1 september. Unikt för det här seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkter som rör jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Du hittar programmet här och du anmäler dig här.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastighetskvinnan 2022

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 8 september, 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Se film från ett tidigare event här:


Arrangörer:
Partners:


Mer från Fastighetssverige