Image

Fastighetsföretagare i Linköping och Norrköping vill öka samarbetet

Bolag Linköping och Norrköping bör samarbeta mer för att bli Sveriges fjärde största storstadsregion. Det tycker en majoritet av fastighetsföretagarna i de båda kommunerna enligt en färsk rapport från Fastighetsägarna.
Publicerad den 12 Maj 2011

Totalt har 165 fastighetsföretag som är verksamma i Linköping och Norrköping svarat på enkäten och därmed talat om hur man ser på kommunernas samarbete idag och i framtiden.

Utredningen visar att samarbetstanken får ett starkt stöd. 61 procent av de svarande med fem eller fler fastigheter, anser att ett närmare samarbete kommer att inverka positivt på deras affärer.

- Utredningen är intressant och visar att det arbete som redan har gjorts är lovvärt. Men nu är det dags att öka samarbetet och ta krafttag för att bygga upp en gemensam region som kan bli underlag för ekonomisk tillväxt och därmed en växande arbetsmarknad, säger Rikard Norman, ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna Linköping.

Fastighetsföretagare i Norrköping har en något mer positiv syn på samarbetet och nyttan av ett fördjupat samarbete än kollegorna i Linköping. Samtliga fastighetsföretagare anser att gemensamma visioner (66 procent) och ett gemensamt marknadsbolag (61 procent) är de viktigaste punkterna för att utveckla samarbetet.

Undersökningen visar också att förtroendet för näringslivet i de båda kommunerna är ganska stort. Generellt kan sägas att fastighetsbranschen i Norrköping har något större förtroende för näringslivet i Linköping än vice versa. Detta mönster gäller även när det gäller politikerna i respektive kommun. 57 procent av de tillfrågade har stort, eller mycket stort förtroende för politikerna i Linköping. Motsvarande siffra för Norrköpings politiker är 39 procent.

Men även om en majoritet tycker att ett samarbete är den bästa vägen vill man inte gå hur långt som helst. En majoritet är emot att Linköping och Norrköping bildar en gemensam kommun.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Kraftigt rapportfall för Fabege – men Dahlbo ser stabilitet

Bolag Fabege redovisade en rejäl nedgång i förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022 och fastighetsbeståndet värderades ner med knappt fyra miljarder kronor samtidigt som styrelsen föreslår sänkt utdelning. Aktien tog rejält med stryk på börsen och vd Stefan Dahlbo passade på att fylla på innehavet i dippen. Tillsammans med CFO:n Åsa Bergström berättar han mer om hur bolaget tar sig an det som väntas bli ett utmanande 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige