Image

Fastighetsägarna: Göteborg går miste om miljardinvesteringar

Göteborg Enligt en ny undersökning från Fastighetsägarna GFR finns en stor investeringsvilja bland medlemmarna. Men kommunen pekas ut som det främsta hindret för nybyggnation.
Publicerad den 8 Maj 2014
Rikard Ljunggren. Bild: Fastighetsägarna
Rikard Ljunggren.

Fastighetsägarna GFR har frågat sina elva största medlemsföretag i Göteborg vilka orsaker de ser till bristen på nyproduktion. De tillfrågade företagen hade gemensamt en omsättning på 16 miljarder kronor under 2012. Sammanlagt förvaltar de över 1 000 fastigheter med nästan 30 000 lägenheter och lokaler i Göteborg. De är alla företag med stort inflytande över byggandet och har de senaste fem åren tillsammans investerat över 3,6 miljarder kronor i nyproduktion i Göteborg. Det motsvarar närmare 2 000 nya lägenheter och 6 400 kvadratmeter lokaler.

- Nu har vi fått svart på vitt att våra medlemmar är redo att ta ansvar för att lösa bristen på bostäder och lokaler i Göteborg. Mest anmärkningsvärt är att samtliga företag i undersökningen anser att de inte byggt i den takt de hade önskat. Göteborg går alltså miste om miljardinvesteringar som skulle gett tusentals nya kvadratmeter bostäder och lokaler. Som det är nu tappar vi möjligheter att bygga nytt och växa varje dag, säger Rikard Ljunggren, ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna i Göteborg.

I enkäten har företagen fått ta ställning till fem påståenden och värdera om dessa upplevs som hinder för nybyggnation i Göteborg. Tre frågor berör samarbetet med kommunen. Det handlar om marktilldelningen, planprocessen och kommunens hantering av bygglov. Två frågor handlar om externa faktorer; om marknadsläget är osäkert samt om det saknas pengar.

Nästan alla anser att nybyggnationen hindras på grund av krånglig hantering av kommunen. Nästan alla anser också att planprocessen är oöverskådlig och att kommunens marktilldelning hämmar nybyggnationen i Göteborg. Samtliga företag uppger att de har investerat mindre i nyproduktion än de hade önskat.

- Det mest hållbara sättet att växa är att förtäta staden inifrån och ut och att bygga mer på höjden, bland annat på befintliga bostäder. En omfattande marktilldelning i attraktiva lägen, kombinerat med en snabbare och mindre detaljerad planprocess är nödvändiga åtgärder för att öka byggandet, säger Rikard Ljunggren.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så högt belånade är fastighetsbjässarna

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på branschens högst belånade bolag efter årets andra kvartal.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY