Image
Knut Pousette.
Knut Pousette. Bild: Fastator

Fastator: Kraftig ökning av substansvärdet i Q3

Bolag Fastator rapporterar ett substansvärde per aktie om 24,3 kronor per aktie, upp från 21,80 i Q2-rapporten.
Publicerad den 4 November 2021

Juli – september:
Omsättning, MSEK 82,2 (55,8)
Periodens resultat, MSEK 170,0 (66,0)
Avkastning på eget resultat, % 10,0 (4,4)
Soliditet, % 38,1 (47,0)
Substansvärde, MSEK 1 874,0 (1701,1)
Substansvärde per aktie efter utspädning 24,3 (22,1)

Vd Knut Pousette:
– När jag började som vd för Fastator, var mitt första uppdrag att leda arbetet mot en börsintroduktion av bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista. Nu är den genomförd. Noteringen på Nasdaq Stockholm bedöms förbättra förutsättningarna för att utöka Fastators aktieägarbas samtidigt som det ger oss en bättre tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden.

– Bolaget har samtidigt haft en stark tillväxt och innehavsbolagen har vuxit alldeles förträffligt. Idag har Fastator cirka 1,9 MDSEK i substansvärde och en stabil kassa. Med detta i ryggen ser jag nu fram emot att använda min kraft i det som Fastator gör bäst, att skapa värde och tillväxt för sina aktieägare.

– Det tredje kvartalet har varit transaktionsintensivt för våra innehavsbolag. Företagsparken har genomfört ett flertal förvärv i Södra Sverige, Stockholms län samt Finland och har under det senaste halvåret tredubblat sin balansräkning. Nordic PM köper ytterligare bolag inom fastighetsförvaltning och stärker på så vis sin närvaro i Sverige. Studentbostäder i Norden har fortsatt sin nordiska expansion och har gjort ett strategiskt förvärv i Norge av en studentbostadsfastighet intill Pilot Flight Academy i Torp. Sist men inte minst har Point Properties förvärvat fastigheter i Motala och Strömstad. Det är mycket glädjande att innehavsbolagen lyckas göra så bra fastighetsförvärv med stabila hyresgäster. Det kommer leda till en fortsatt god tillväxt.

– Fastighetsutveckling är det Fastator och dess innehavsbolag är bäst på. Aktiv fastighetsutveckling är där vi kan tjäna störst pengar dvs från ett hus som kräver ett nytt angreppssätt som tex Points fastigheter – från handelsfastighet till bostadsfastighet. Nu har några av dessa fastigheter tagit det steget och vi har fått bostadsbyggrätter på taken. Det ger en kraftfull värdeutveckling. Det kommer vi fortsätta med, att ge värdeutveckling.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige