Image

Fabege: Förvaltningsresultat upp tio procent

Bolag Fabege: Högre hyresintäkter och fortsatt låga räntekostnader genererade ett förvaltningsresultat på 449 miljoner kronor för första halvåret, vilket motsvarar en ökning om 10 procent jämfört med föregående år.
Publicerad den 7 Juli 2017
Christian Hermelin. Bild: Fabege
Christian Hermelin.

Under kvartalet fortsatte värdetillväxten både i förvaltningsportföljen och i projekten. Inklusive förvärven redovisar Fabege nu ett fastighetsvärde som överstiger 52 miljarder kronor. Värdetillväxten på 1 989 Mkr drevs främst av högre hyresnivåer och projekt men också av något fortsatt sjunkande avkastningskrav.

Hyresintäkterna uppgick till 1 108 Mkr och periodens resultat efter skatt till 1 998 Mkr, motsvarande 12:10 kr per aktie. Periodens resultat före skatt uppgick till 2 592 Mkr jämfört med 3 115 Mkr föregående år. Minskningen beror helt på att orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen varit lägre under 2017.

- Vi är väl rustade att ta till vara på dagens goda marknadsförutsättningar. Våra projekt fortsätter att leverera på en hög nivå – avkastningen på investerat kapital under första halvåret var 54 procent. I takt med färdigställandet av projektfastigheterna och inflyttningar ser vi nu positiva effekter av det ökade kassaflödet i vår resultaträkning. Med en engagerad organisation och en stor potential på vår marknad och i vår fastighetsportfölj ser jag fram emot en fortsatt god utveckling under 2017 och 2018, kommenterar Christian Hermelin, vd för Fabege.

Siffrorna:
• Hyresintäkterna ökade till 1 108 Mkr (1 039) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8 procent (7).
• Driftsöverskottet ökade till 795 Mkr (724). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 13 procent. Överskottsgraden uppgick till 72 procent (70).
• Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 449 Mkr (408).
• Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 989 Mkr (2 880) och på räntederivat till 156 Mkr (-173). Periodens resultat före skatt uppgick till 1 135 Mkr (1 756).
• Periodens resultat före skatt uppgick till 2 592 Mkr (3 115).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 001 Mkr (2 730), motsvarande 12:10 kr per aktie (16:51).
• Nettouthyrningen under perioden uppgick till 86 Mkr (83).
• Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 27 procent.
• Soliditeten uppgick till 45 procent (46) och belåningsgraden uppgick till 46 procent (46).

* Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–juni 2016 och för balansposter per 31 december 2016.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så här många Netto-butiker har Coop ställt om

Bolag Coop köpte för drygt ett år sedan Nettos svenska butiker. I affären ingick 163 butiker som ställs om till Coops nya butiksformat. Coops presschef Helena Esscher berättar för Fastighetssverige hur det här arbetet fortskrider.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY