Image
Bild: Istock

Evidens: Bostadsbyggandet faller trots god konjunktur – även för hyresrätter

Bygg/Arkitektur Byggtakten för bostadsrätter faller med 46 procent medan byggtakten för hyresrätter faller med 26 procent, enligt Evidens.
Publicerad den 16 September 2019

I regeringsförklaringen 2019 pekade statsminister Stefan Löfvén på att bostadsbyggandet 2018 var det högsta på länge. Statsministern har rätt i att antalet färdigställda nya bostäder nådde en hög topp under 2018. Men sedan dess har utvecklingen vänt. Och vändningen nedåt är tämligen dramatisk.

Hur bostadsbyggandet utvecklas i närtid mäts bäst genom att studera antalet påbörjade nya bostäder per kvartal i riket. Studeras kvartalsdata från SCB framgår att nyproduktionen av bostäder faller. Under 2017, det år som redovisar den högsta nivån på antalet påbörjade bostäder, påbörjades ca 16 000 nya bostäder per kvartal. Motsvarande tal för det andra kvartalet 2019 var 11 500 påbörjade bostäder, en minskning med 28 procent.

Fallet i nyproduktion gäller såväl hyresrätter som bostads- och äganderätter. Det kraftigaste fallet gäller för bostadsrätter där byggtakten fallit med hela 46 procent.

Fallet i nyproduktionen av reguljära hyresrätter uppgår till 26 procent, och minskningen i småhusbyggandet med äganderätt med 23 procent. Fallet i byggande av nya hyresrätter sker trots ett relativt omfattande byggande med statliga investeringsstöd. Fallet i bostadsbyggande är unikt eftersom tidigare fall har skett då bostadsefterfrågan minskat på grund av att ekonomin gått in i en lågkonjunktur. Både under 2018 och 2019 är dock det så kallade BNP-gapet positivt, vilket betyder att konjunkturen fortsatt varit relativt god.

Bryts data över bostadsbyggandet för hela landet ner på regional nivå framgår att Stockholmsregionen redovisar det största fallet i bostadsbyggandet. I Stockholmsregionen är fallet dramatiskt, 40 procent.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Johansson om Helix och Oscars kamp: "Han ska ha credd"

Bolag Oscar Properties kris har inte gått Fastpartners vd Sven-Olof Johansson obemärkt förbi – men han försäkrar att framtiden för Helix, etapp två av Norra Tornen, inte påverkas av samarbetspartnerns utsatta läge. För Fastighetssverige berättar han mer om projektet och synen på affärskollegan Oscar Engelbert.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY