Image

ESS-upphandling för 15 miljarder igång

Ekonomi/Finansiering Den 4 december ska anbud för den första delupphandlingen för ESS i Lund lämnas in och efter utvärdering planeras kontrakt tecknas under våren 2014. Den totala byggkostnaden beräknas till cirka 15 miljarder kronor.
Publicerad den 4 Oktober 2013

Andersson Gustafsson Advokatbyrå är rådgivare åt European Spallation Source AB gällande entreprenadkontrakt och upphandling av entreprenör för ESS-projektets center för materialforskning med neutroner i Lund.

De sedan tidigare prekvalificerade entreprenadföretagen har nu inbjudits att lämna anbud för arbetet med att uppföra delar av ESS-projektet i nära samverkan med beställaren European Spallation Source AB. Den inledande upphandlingen omfattar byggnaderna för accelerator, målstation och experimenthallar, till en total kostnad beräknad till 25-30 procent av den totala byggkostnaden för ESS.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY