Image
Kestutis Sasnauskas.
Kestutis Sasnauskas. Bild: Eastnine

Eastnine vill emittera grönt

Bolag Eastnine överväger emission av grönt obligationslån och offentliggör preliminär finansiell information.
Publicerad den 21 Juni 2021

Likviden från obligationerna ska användas till att finansiera gröna fastigheter och projekt, samt möjliggöra fortsatt tillväxt av bolaget, inom ramen för Eastnines gröna finansieringsramverk, som har erhållit klassificeringen "Dark Green" och "Excellent" av Cicero.

Eastnine har givit Pareto Securities AB och SEB i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda gröna obligationer med en förväntad volym om upp till 50 miljoner euro och en löptid om tre år. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Nettolikviden från obligationsemissionen ska användas i enlighet ned Eastnines gröna finansieringsramverk som har utformats i linje med Green Bond Principles, utgivna av International Capital Market Association (ICMA), och som har utvärderats av en oberoende tredje part, Cicero Shades of green. Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, erhöll i september 2020 klassificeringen "Dark Green" och "Excellent" från Cicero, vilket är den högsta möjliga klassificeringen och visar på Eastnines framåtsträvande och omfattande hållbarhetsarbete. Cicero Shades of green är ett dotterbolag till Cicero (Center for International Climate Research), som är ett oberoende klimatforskningsinstitut. Ramverket ger Eastnine möjlighet att emittera gröna obligationer, där emissionslikviden enbart används för finansiering av de gröna projekt och tillgångar som kvalificerats enligt ramverket för grön finansiering. SEB har agerat rådgivare till Eastnine avseende upprättandet av det gröna ramverket.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare i samband med den övervägda transaktionen.
Eastnines affärsidé är att vara den ledande långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum. Bolaget har en tydlig hållbarhetsagenda med ett övergripande hållbarhetsmål om att bedriva en klimatneutral verksamhet år 2030. Hela 88 procent av Eastnines fastighetsbestånd är hållbarhetscertifierat med LEED Platinum eller BREEAM Excellent och bolaget har som målsättning att 100 procent av fastighetsytan, som inte väntas bli föremål för omfattande projektutveckling, ska certifieras.

Eastnine annonserade den 3 maj 2021 förvärv av två fastigheter, varav en i Vilnius och en i Riga. Fastigheten Uniq i Vilnius tillträddes den 31 maj och fastigheten Zala 1 i Riga den 18 juni. Efter tillträdet av fastigheterna ökar hyresintäkterna i intjäningsförmågan till cirka 22,8 MEUR och förvaltnings-resultatet till 12,3 MEUR per år.

Fastighetsbeståndets värde uppgår till cirka 410 MEUR efter förvärven, övriga investeringar till 104 MEUR och skulder till kreditinstitut ökar till cirka 200 MEUR efter förvärvsfinansiering samt övrig nettofinansiering under andra kvartalet 2021.

Efter förvärven innefattar fastighetsportföljen tolv fastigheter om totalt cirka 130 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav kontor utgör cirka 95 procent. Vilnius står för cirka 81 procent av det totala fastighetsvärdet och Riga för cirka 19 procent. Både Uniq och Zala 1 är certifierade enligt LEED Platinum.

Vidare har Eastnine, i juni, förlängt befintliga lån om totalt 26 MEUR, med ursprungligt förfall i september 2021 samt september 2022, till 31 december 2024. Efter förlängning uppgår kapitalbindningen till 3,0 år, räntebindningen till 2,1 år och genomsnittlig räntenivå till 2,3 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Här kan fastighetsbolagen hjälpa våldsutsatta kvinnor

Bolag K-Fastigheter var först. Nu har Olov Lindgren, Slättö, Sveaviken, Magnolia Bostad och Holmströmgruppen anslutit – tillsammans med stiftelsen Her House får våldsutsatta kvinnor förtur i lägenhetsköerna. – De flesta fastighetsbolagen reagerar på samma sätt; när de förstår att behovet är så stort är det en självklarhet för dem att hjälpa till, säger Lovisa Löwenborg, en av stiftelsens grundare, som hoppas att kommuner och även banker kan ta in den här delen av social hållbarhet i sina parametrar i framtiden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY