Image
Erik Selin.
Erik Selin. Bild: Balder

Doxas riktade nyemission: Erik Selin en av tungviktarna som tar plats

Ekonomi/Finansiering Doxa genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission om 80 miljoner kronor till Erik Selin, Marjan Dragicevic, Bergendahls och Lars Ljungälv samt beslutar om företrädesemission om 126 miljoner kronor.
Publicerad den 29 April 2021

Styrelsen i Doxa AB har, i enlighet med vad som kommunicerades den 26 april 2021, beslutat om och genomfört en riktad nyemission av aktier till vissa kvalificerade investerare om cirka 80 miljoner kronor och beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 126 miljoner kronor i syfte att stärka kassan efter styrelsens strategiska beslut om att komplettera nuvarande verksamhet. Det strategiska beslutet och kapitalanskaffningarna förutsätter en bolagsstämmas godkännande samt en ändring av bolagsordningen.

Kapitalanskaffningarna i korthet:
*Syftet med kapitalanskaffningen är att stärka kassan efter styrelsens strategiska beslut om att komplettera nuvarande verksamhet med en investeringsverksamhet med fokus på fastighetsbranschen.
*Den riktade nyemissionen om cirka 80 miljoner kronor har tecknats av de strategiska investerarna Erik Selin (via bolag), Marjan Dragicevic (privat och via bolag) samt det familjeägda företaget Bergendahl & Son AB och dess koncernchef Lars Ljungälv (privat och via bolag). Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts till 2,00 kronor per aktie efter förhandlingar med investerarna. Genom den riktade nyemissionen emitteras 40 000 000 nya aktier i bolaget. Aktier som tecknas i den riktade nyemissionen kommer inte att berättiga till teckningsrätter i företrädesemissionen.
*Företrädesemissionen om cirka 126 miljoner kronor omfattar högst 62 887 950 nya aktier. Teckningskursen i företrädesemissionen motsvarar teckningskursen i den riktade nyemissionen, det vill säga 2,00 kronor per aktie.
*Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
*Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 17 juni 2021. Sista dag för handel i Doxa-aktien inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 15 juni 2021.
*Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 22 juni-6 juli 2021.
*Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 juni-1 juli 2021.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ser bevisningen ut i insiderhärvan: "Deras versioner är inte trovärdiga"

Bolag Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot totalt elva personer i insiderhärvan kring Collector som uppdagades förra året. Fem av de åtalade jobbar på Balder varav de två huvudmisstänkta är finanschefen och den tidigare CFO:n som åtalas för grovt insiderbrott. Åklagaren Pontus Hamilton berättar för Fastighetssverige hur bevisläget ser ut och varför han anser att de åtalades versioner inte går ihop.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY