Image
Greg Dingizians dentalbolag Doxa blir mer och mer ett fastighetsbolag.
Greg Dingizians dentalbolag Doxa blir mer och mer ett fastighetsbolag. Bild: Adma Förvaltning/Montage

Doxa: Nya storaffärer på gång

Transaktioner Doxa har tecknat två avsiktsförklaringar avseende två förvärv: 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden i Halmstad AB, ägare till ett 20-tal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad med ett fastighetsvärde om cirka 1 650 miljoner kronor. Det andra förvärvet avser samtliga aktier i Sundsbron Fastighets AB, ägare till fyra kommersiella fastigheter och tomträtter i Malmö med ett fastighetsvärde om 251 miljoner kronor.
Publicerad den 12 Oktober 2021

Förvärvet av Fastighetsstaden
Parternas avsikt är att förvärvet ska slutföras senast den 30 december 2021. Förvärvet avser ett 20-tal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad. Förvärvet planeras ske genom att Doxa initialt förvärvar 30 procent av aktierna i Fastighetsstaden. Köpeskillingen kommer uppgå till 30 procent av det belopp som kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna (uppgående till cirka 1 650 miljoner kronor) och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet och med avdrag för latent skatt. I samband med förvärvet kommer Fastighetsstaden emittera aktier som Doxa tecknar till samma värdering per aktie som i förvärvet, innebärande att Doxa därefter kommer inneha 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden. Fastigheternas årliga hyresintäkter uppgår till cirka 100 miljoner kronor. Köpeskillingen avses erläggas genom att Doxa emitterar fem miljoner aktier i Doxa till säljaren till en teckningskurs om 12 kronor per aktie och kontant betalar resterande del av köpeskillingen till säljaren.
Croisette bistår säljaren Fastighetsstaden i affären.

Förvärvet av Sundsbron
Parternas avsikt är att förvärvet ska slutföras senast den 30 december 2021. Förvärvet av fastigheterna Malmö Skottspolen 1 samt tomträtterna Malmö Vildanden 9, Malmö Slagan 3 och Malmö Karlsvik 6 sker i bolagsform och köpeskillingen kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna (uppgående till 251 miljoner kronor) och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet och med avdrag för latent skatt. Fastigheternas årliga hyresintäkter uppgår till 17 miljoner kronor. Köpeskillingen avses erläggas genom att Doxa emitterar 10,5 miljoner aktier i Doxa till säljaren till en teckningskurs om 12 kronor per aktie och kontant betalar resterande del av köpeskillingen.

Doxas styrelseordförande Greg Dingizian kommenterar:
– Med aktuella förvärv fortsätter vi utvecklingen av vår fastighetsverksamhet och adderar attraktiva fastigheter med solida kassaflöden till Doxas växande fastighetsportfölj. Vi har sedan en tid identifierat en rad möjligheter att expandera med kompletterande fastighetsinvesteringar och avser förvalta en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska delmarknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Doxa Aktiebolag i transaktionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Investeringsstöden: Efter kritiken – potterna tas bort

Bostäder Nytt system för investeringsstöden. Bostadsministern kommenterar förändringarna för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY