Image
Greg Dingizian.
Greg Dingizian. Bild: Johan Wessman/News Øresund

Doxa köper i Malmö

Transaktioner Doxa har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Lockarp PFK AB, ägare till en kommersiell fastighet i Lockarp, Malmö, med ett fastighetsvärde om cirka 42 miljoner kronor.
Publicerad den 25 November 2021

Fastigheten hyrs ut till restaurangkedjan KFC på långt kontrakt till 2035 och genererar årligt driftnetto om drygt 2 miljoner kronor innebärande en initial yield om 5 procent. Parternas avsikt är att tillträde ska ske senast den 30 november 2021.

Förvärvet av fastigheten, Malmö Domkraften 1, sker i bolagsform och köpeskillingen kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheten (uppgående till cirka 42 miljoner kronor, vilket också innefattar en byggrätt om cirka 500 kvadratmeter) och fastighetens bokförda värde per dagen för tillträdet.

– Med detta köp förvärvar vi en attraktiv kommersiell fastighet i Malmö. Förvärvet sker helt genom utgivande av aktier och vi uppskattar att säljaren tycker det är intressant att vara med i Doxa framöver, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

Köpeskillingen avses erläggas genom att Doxa emitterar aktier till säljaren till en teckningskurs om 13,54 kronor per aktie. Ingen kontant köpeskilling ska utgå. Antalet aktier som ska emitteras är således inte fastställt, men enligt preliminära köpeskillingsberäkningar kommer antalet aktier uppgå till omkring 3 160 000 stycken. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna i Doxa har bestämts genom en förhandling mellan Doxa och säljaren och motsvarar en rabatt om 7,4 procent mot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen om 14,62 kronor för Doxas aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 30 handelsdagar som avslutades handelsdagen före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet.

Att köpeskillingen avses betalas i nyemitterade aktier i Doxa anser styrelsen vara i Doxas och aktieägarnas bästa intresse. Att kunna erbjuda ett ägarskap i Doxa har varit en väsentlig del i att möjliggöra förvärvet. Dessutom etablerar det en förbindelse med säljaren, vilket förväntas vara till nytta för Doxa framöver.

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Doxa i transaktionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här lägger Savills IM sitt nordiska investeringsfokus 2022

Bolag Savills IM identifierar att boende och logistik är sektorer som ska bevakas i en ny grön era för fastighetsinvesteringar 2022 i sin investerarundersökning. Bolagets Nordenchef Peter Broström berättar för Fastighetssverige om kontorssegmentets framtid, hur hållbarhetsfrågor kommer påverka investeringar och var man själva kommer lägga fokus för investeringar under kommande året.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY