Image
Knut Rost.
Knut Rost. Bild: Diös

Diös: Positiv nettouthyrning och ökat förvaltningsresultat

Bolag Diös redovisar överlag starka siffror för tredje kvartalet och vd Knut Rost beskriver en stabil marknad.
Publicerad den 23 Oktober 2020

Hyresintäkterna ökade till 398 mkr (391).
Driftöverskottet ökade till 335 mkr (312).
Förvaltningsresultatet ökade till 271 mkr (252).
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 10 mkr (125).
Resultatet efter skatt uppgick till 229 mkr (299).

Vd Knut Rost:
– Med ödmjukhet för rådande situation kan jag konstatera att vår handlingskraft har varit avgörande för att tredje kvartalets resultat är så starkt. Vår nettouthyrning om 42 mkr för perioden, och 13 mkr för kvartalet, är en bra temperaturmätare på våra aktiviteter och vår stabila marknad.

– Efterfrågan på kontor i attraktiva lägen är fortsatt stor, likväl som för bostäder, och vi ser goda möjligheter att ta en starkare position och göra fler lönsamma affärer i dessa segment.

– Förvaltningsresultatet uppgår till 729 mkr vilket är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. Det är ett resultat vi är stolta över och som visar på styrka hos våra hyresgäster, i vår marknad och i vårt agerande. För fjärde kvartalet har vi hittills erhållit 95 procent av förväntade hyresinbetalningar vilket är normalt. Våra kostnader är lägre och det är glädjande att våra insatser inom energieffektivisering ger avtryck i resultatet. Överskottsgraden för perioden stärks och uppgår till 68 procent. Vi fortsätter göra bra och långsiktiga affärer och kan uppvisa en positiv nettouthyrning om 13 mkr för tredje kvartalet.

– Uthyrningen till Tele2 i In:gallerian i Sundsvall är ett konkret bevis, där vi konverterar mindre attraktiva butiksytor till kontor i absolut toppläge. Kontoret är en del av ett företags identitet och varumärke och jag är övertygad om att vi kommer skapa många lönsamma affärer genom att hitta rätt läge och lokal för rätt hyresgäst. Liknande kontorsuthyrningar har nyligen gjorts till Åklagarmyndigheten och Yrkesakademin i Bergströms Galleria i Falun.

– Handel i bästa läge kommer att vara ett viktigt inslag i våra städer och en lönsam affär, men att konvertera mindre attraktiva butikslägen till annat kommer ge högst värde över tid. Efterfrågan på bostäder är fortsatt god då befolkningstillväxten i alla våra städer är positiv och vi ser på möjligheten att öka andelen bostäder i beståndet genom nyproduktion, konvertering och förvärv.

– Söderbo, vårt senaste bostadsprojekt där inflyttning pågår, visar att moderna och stadsnära bostäder är en attraktiv produkt, speciellt när utbudet av urban service finns att tillgå runt hörnet. Idag kommer 31 procent av våra hyresintäkter från offentlig verksamhet och utbildning.

– Fastighetsportföljen är väldiversifierad sett till segment och vi har koncentrerat portföljen till marknader med positiva tillväxtförutsättningar. Vi har utöver dessa högkvalitativa egenskaper en hög direktavkastning i vår fastighetsportfölj som tillsammans med en låg finansieringsränta skapar starka kassaflöden.

– Vi ser en positiv värdeförändring i fastighetsportföljen för kvartalet om 10 mkr. Det är främst drivet av bra affärer och investeringar inom kontor medan de långsiktiga marknadshyrorna för viss handel har påverkat värdet negativt.

– Under tredje kvartalet har kapitalmarknaden förbättrats och vi har ökat volymen certifikat med cirka 300 mkr. Vi har inga ytterligare låneförfall under 2020 och utöver befintliga lån har vi outnyttjade checkkrediter och kreditfaciliteter om 700 mkr. Vi hör positiva tongångar från våra hyresgäster inom de flesta segment. Omsättningen har ökat i butiker och restauranger och beläggningen hos våra kontorshyresgäster har stigit till mer normala nivåer. Kontor kommer fortsatt ha en avgörande betydelse för ett företags tillväxt och utveckling samt vara en viktig del av ett företags varumärke. Efterfrågan är fortsatt stor på attraktiva, moderna och flexibla kontorslokaler.

– Pandemin lämnar ingen oberörd. Trender snabbas på och nya trender skapas och där gäller det att med effektivitet och mod navigera mot uppsatta mål. Vi levererar ett starkt resultat i tredje kvartalet och en positiv nettouthyrning. När vi blickar framåt ser vi många möjligheter att skapa långsiktiga värden för våra städer, våra hyresgäster och våra aktieägare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan redo att ta steget utanför Norden – och vill dubbla i Danmark

Bolag Efter att snabbväxande SBB blivit allt större – och passerat Castellum i fastighetsvärde – är Ilija Batljan och Co redo för nya jaktmarker. Dessutom vill bolaget dubbla sin danska portfölj – redan under 2021.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY