Image

Delseger för Nacka kommun kring Bergs oljehamn

Juridik Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd för Statoils överklagande av uppsägningen av Bergs oljehamn. Nacka kommuns uppsägning av Statoils oljedepåverksamhet vid Bergs gård är alltså korrekt och arbetet med att bygga en levande stadsdel med 2 000 bostäder vid Bergs oljehamn fortsätter. Men hela målet är ännu inte avgjort.
Publicerad den 14 Mars 2016

Kommunen, som äger marken, vill bygga bostäder på platsen och har därför sagt upp oljebolaget Statoil. Statoil som vill ha kvar hamnen har motsatt sig uppsägningen och överklagat den i flera instanser. Nu har alltså Högsta domstolen fällt det slutgiltiga utlåtandet, uppsägningen har skett i rätt tid och på rätt sätt.

Nacka kommun sade 2014 upp ett tomträttsavtal avseende Bergs gård på västra Sicklaön, där Statoil i dag bedriver en oljedepå. Statoil har inlett två processer för att ogiltigförklara uppsägningen.

Processerna med anledning av kommunens uppsägning av tomträttsavtalet kan delas in i två delar:

1. Formell tvist; har kommunen gjort uppsägningen i rätt tid och på rätt sätt enligt lag och avtal?

2. Materiell tvist (klandertalan); är kommunens skäl för uppsägningen är godtagbara?

Den formella tvisten handlar om att Statoil hävdar att uppsägningen inte skedde i rätt tid, vilket de menar enbart var på nyårsaftonen 2013. Denna tvist har prövats i flertalet instanser och är alltså nu slutligt avgjord genom Högsta domstolens beslut.

Frågan om kommunen har skäl för sin uppsägning (klandertalan) är inte avgjord. Handläggningen av målet pågår i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny aktör tar ton hos Vasakronan

Uthyrning Ljuva toner från nya uthyrningen i centrala Göteborg – trenden tar ytterligare fart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY