Image

De kan vinna Planpriset

Event Göteborg, Karlshamn, Linköping, Stockholm och Uppsala. Det är kommunerna som har chans att få Sveriges Arkitekters Planpris för bästa planarbete.
Publicerad den 9 November 2016

– Vi har sett att större städer alltmer börjat jobba med nya stadsdelar istället för bara förtätning. Många pratar om social hållbarhet, om att motverka segregation. Medborgardialog som går utöver samrådet har blivit en hygienfaktor. Överlag skyller man inte längre på Plan- och bygglagen utan förhåller sig till den och hittar konstruktiva lösningar för att få fart på bostadsbyggandet, säger Bengt Andrén, ordförande i Planprisjuryn.

Juryn har undersökt ett 30-tal planförslag, processer och projekt och besökt flera kommuner. Av de nominerade är fyra nya stadsdelar, större områden med mycket variation, byggherrar av olika storlekar, medborgardialog och ett integrerat plan- och markanvisningsarbete. Den femte är en bevarande- och utvecklingsplan som visar på hur kommunen, istället för att ondgöra sig över sina riksintressen, har sett möjligheter.

– I brist på en tydlig statlig bostadspolitik har vi sett hur uppdraget att bygga bort bostadsbristen hamnar hos kommunerna. Många är kreativa, testar, prövar och lär av varandra. Ny kunskap växer fram som borde utvecklas och spridas på ett systematiskt sätt. Här skulle staten kunna ta en roll, säger Bengt Andrén.

De nominerade kommunerna är:
Göteborg: Planprogram för Frihamnen
Ur juryns motivering: ”En medborgardialog om stadsutvecklingsprogram för Frihamnen har på kort tid gjort visionen känd genom att idén om en bastu på kort tid byggts. Markanvisning med krav på låga hyror och en planprocess i dialog med exploatörerna är andra exempel på innovativa arbetssätt.”

Karlshamn: Bevarande- och utvecklingsplan
Ur juryns motivering: ”Planen visar på en föredömlig metod för att dra nytta av ett riksintresse utan att det blir ett hinder för utvecklingen. Genom att underlätta kommunens och länsstyrelsens avvägningar i bygglov utifrån en helhetsbedömning har planen möjliggjort nutida intressanta tillägg.”

Linköping: Planarbete för Vallastaden
Ur juryns motivering: ”Stadsbyggnadsstrategin att låta en mångfald av aktörer bygga med blandade boendeformer i täta kvarter med små tomter togs fram i en arkitekttävling. Kommunen investerar i VA, energi, parker och gator som prioriterar cykel. Det har höjt området från C- till A-läge.”

Stockholm: Planarbete för Södra Värtahamnen
Ur juryns motivering: ”Detaljplanen för området utvecklas i två etapper utifrån en förstudie av stadsbyggnadsstrategin som anger slutna kvarter, mycket växtlighet och ett gatu- och parkstråk som kopplar området till innerstaden. Planstrukturen utvecklas nu i samverkan med de byggherrar som fått markanvisningar.”

Uppsala: Planarbete för Östra Sala Backe
Ur juryns motivering: ”Sedan planprogrammet antogs 2011 har Uppsala tack vare nya arbetsprocesser och en ny organisation gått från 7 till 50 byggande aktörer. Det har utvecklats till en innovationsstrategi för att både öka takten och utbudet av kvalitet och hållbara boenden.”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY