Image
Britt Almqvist är en av fyra arkitekter som blir husarkitekter hos Statens fastighetsverk utland. På bilden till vänster: Svenska ambassaden i Alger, Algeriet.
Britt Almqvist är en av fyra arkitekter som blir husarkitekter hos Statens fastighetsverk utland. På bilden till vänster: Svenska ambassaden i Alger, Algeriet. Bild: SFV/Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

De har utsetts till husarkitekter hos Statens fastighetsverk

Bygg/Arkitektur Statens fastighetsverk har utsett fyra husarkitekter som ska arbeta med Sveriges utländska fastigheter.
Publicerad den 2 Mars 2021

SFV:s upphandlade husarkitekter är:
• Stina McKay, BAU arkitekter, har tilldelats uppdraget som husarkitekt SFV Utrikes med fokus på modernare anläggningar uppförda av SFV varav vissa har ännu aktiva ursprungsarkitekter.
• Bo Hofsten, White arkitekter, har tilldelats uppdraget som husarkitekt SFV Utrikes med fokus på kulturhistoriska anläggningar och Svenska Institut.
• Erik Hovlin, Murman arkitekter, har tilldelats uppdraget som husarkitekt SFV Utrikes på orter i östra Europa, Oceanien och Asien.
• Britt Almqvist, Ahlqvist & Almqvist Arkitekter, har tilldelats uppdraget som husarkitekt SFV Utrikes på orter i Afrika samt några orter i Nordeuropa.

– Det är ett spännande uppdrag att få vara med och utveckla och förvalta Sveriges fastigheter utomlands och arbeta för att de kulturhistoriska värdena bibehålls, säger Britt Almqvist, vd för Ahlqvist & Almqvist Arkitekter.

Statens fastighetsverk Utrikes (SFV) har upphandlat fyra husarkitekter som generalkonsulter för att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten och kulturmiljöerna. SFV:s uppdrag är att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som staten långsiktigt behöver för särskilda ändamål och med stora kulturhistoriska värden för vilka staten har ett särskilt ansvar. De förvaltar även svenska ambassader och residens i ett 60-tal länder i sex världsdelar.

– Uppdraget omfattar alla svenska ambassader och residens Afrika samt några orter i Nordeuropa. Arkitektens uppdrag är att försvara anläggningarnas långsiktiga värden, agera som bollplank till förvaltaren i frågor som rör den pågående förvaltningen och agera som samordnande konsult vad gäller A och andra discipliner, säger Marianne Parke, upphandlare på Statens fastighetsverk.

Fastigheterna består i ambassadanläggningar, kanslier, chefsbostäder, personalbostäder, svenska institut med flera och är indelade i fyra grupper med olika inriktning.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Property Matchmaking med Relier

Presenteras av Relier Real Estate Advisor

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY