Image

De får bygga Stockholmshusen

Bygg/Arkitektur Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har nu avslutat den gemensamma upphandlingen av de så kallade Stockholmshusen – en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter av hög kvalitet. De fyra entreprenörer som kvalificerat sig gentemot de uppställda kraven i upphandlingen är Einar Mattsson Byggnads AB, Lindbäcks Bygg AB, NCC Construction Sverige AB och Skanska Sverige AB.
Publicerad den 14 December 2015

- Vi är glada att kunna teckna avtal med fyra erfarna entreprenörer som tillsammans med oss kan utveckla en innovativ och effektiv byggprocess som kortar ledtider och ökar bostadsbyggnadstakten. Arbetet sker i nära samarbete med stadens förvaltningar, säger Mikael Källqvist, ordförande i styrgruppen för Stockholmshusen.

Upphandlingen resulterar i ramavtal som sedan ger möjlighet till avrop i flera etapper och uppdraget sker i form av totalentreprenad i samverkan med entreprenörer. Detta avtal avser etapp 1, omfattande cirka 500 lägenheter, med möjlighet till förlängning.

- Vi får entreprenörer med tekniska plattformar som är utvecklingsbara till husprodukter som passar Stockholms förhållanden och som klarar de höga krav vi ställer på till exempel arkitektur och miljö, säger Mikael Källqvist.

Redan nu i januari startar arbetet med att utveckla Stockholmshusen tillsammans med upphandlade entreprenörer. Parallellt med framtagandet av Stockholmshusen kommer detaljplanearbetet att löpa, allt för att de första Stockholmshusen ska kunna byggstartas under 2017.

# Fakta etapp 1, byggstart 2017
• Familjebostäder Lådkameran (Grycksbovägen/Örbyleden) Bandhagen, 80 hyresrätter
• Familjebostäder Bjurö (Nordmarksvägen) Farsta Strand, 90 hyresrätter
• Familjebostäder Dalarö Sunneplan (Sunneplan) Farsta, 90 hyresrätter
• Familjebostäder Hammarö (Nykroppagatan) Farsta, hyresrätter 70
• Stockholmshem Folkparksvägen Solberga, 80 hyresrätter
• Svenska Bostäder Ätten Östbergahöjden, 100 hyresrätter
• Svenska Bostäder Kärrtorps IP/ Örskär, 100-200 hyresrätter
• Svenska Bostäder Ledinge Tensta, 110 hyresrätter

Fakta Stockholmshusen
• Ett konceptbyggande av hög kvalitet. Tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren utvecklar vi nu Stockholmshusen – ett konceptbyggande av bostadshus som uppfyller stadens högt ställda krav på exempelvis gestaltning, energianvändning, kostnadsnivå och byggtid.
• Högt ställda mål. Stockholmshusen är en satsning där Stockholms stad samlar sin egen bostadsbyggarkraft med målet att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals hyresrätter. För att lyckas samarbetar Stockholms stads tekniska förvaltningar och Stockholms allmännyttiga bostadsföretag. Målet med Stockholmshusen är 3 500-5 000 byggstartade hyresrätter till 2020 till en investering om cirka 10 miljarder kronor. De första Stockholmshusen byggstartas senast hösten 2017 för möjlig inflyttningsstart under senare delen av 2018.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.

Vi utvecklar arbetsmilj...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Alecta Fastigheter storsatsning i Göteborg: "Dubbla beståndet inom fem till sju år"

Bolag Alecta Fastigheter gör en storsatsning på Göteborg. För att leda utvecklingen där hämtas Patrick Bernvid in som chef. För Fastighetssverige berättar han vad som lockade med att ansluta till Alecta Fastigheter, om bolagets ambitiösa planer för Göteborg och hur hans gamla fotbollskarriär hjälpt honom i fastighetsbranschen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY