Image

CPPIB går in i Citycon

Bolag Citycon genomför en riktad nyemission på cirka 200 miljoner euro (1,8 miljarder kronor) till CPPIB, som samäger Kista Galleria tillsammans med Citycon. CPPIB äger därmed 15 procent av Citycon. Efter den riktade emissionen tar Citycon in ytterligare 200 miljoner euro genom ännu en nyemission.
Publicerad den 13 Maj 2014
Marcel Kokkeel. Bild: Citycon
Marcel Kokkeel.

Kanadensiska Canada Pension Plan Investment Board kommer att äga 15 procent av Citycon genom dotterbolaget CPP Investment Board European Holdings S.àr.l.

Villkoret för transaktionens genomförande är att den godkänns vid den extra bolagsstämman för Citycons aktieägare (EGM) som hålls i juni.

Efter den riktade nyemissionen erbjuds aktieägarna i Citycon att delta i en nyemission om cirka 200 miljoner euro. Samma pris erbjuds i båda emissionerna: 2,65 euro per aktie, cirka 2,2 procent lägre än stängningskursen för Citycons aktie den 12 maj 2014 och cirka 1,7 procent högre än utdelningsjusterade, volymviktade genomsnittliga aktiekursen för aktien på Nasdaq OMX Helsinki Ltd under de föregående tre månaderna.

Gazit-Globe och CPPIBEH garanterar tillsammans med Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, med vissa förbehåll, att teckna respektive bolags pro rata-andel av nyemissionen. Dessutom kommer Gazit-Globe och CPPIBEH tillsammans helt att garantera nyemissionen, med vissa förbehåll.

Citycon kommer att använda kapitalet från nyemissionerna för att återbetala skulder på cirka 300 miljoner euro. Därmed stärks balansräkningen ytterligare och företaget får större utrymme för kapitalåtervinning genom möjligheten att investera i utvalda attraktiva (åter)exploateringsprojekt och förvärv av stormarknadsförankrade köpcentrum i tätbebyggda platser i Norden och Baltikum. Som en del av transaktionen föreslås två nya styrelsemedlemmar som nomineras av CPPIBEH ersätta två nuvarande medlemmar i Citycons styrelse.

Graeme Eadie, senior vice president, Real Estate Investments, CPPIB:
- Den här investeringen innebär att vi kan expandera ytterligare i Norden, som fortsatt är en attraktiv marknad för detaljhandel. Citycon är en av de ledande ägarna inom detaljhandeln i Norden som vi känner väl genom vårt gemensamma ägande av Kista Galleria. Vi ser fram emot att fördjupa vårt partnerskap med Citycon och huvudägaren Gazit-Globe och delta i deras fortsatta expansion av verksamheten.

Marcel Kokkeel, vd för Citycon Oyj:
- Det är glädjande att vi har fått ännu en global aktör inom fastighetsinvestering med högt anseende som en av Citycons strategiska aktieägare. Det stärker vår profil som ledande inom köpcentrum och vår finansiella position ytterligare. Vi uppskattar att våra huvudägare Gazit-Globe och Ilmarinen har varit så aktiva i den här transaktionen.

Chaim Katzman, styrelseordförande i Citycon och Gazit-Globe Ltd:
- Det här visar på det förtroende som CPPIB känner för Citycon. CPPIB är en av världens största investeringsfonder med globala fastighetstillgångar på över 20 miljarder dollar. Investeringen är ett tecken på CPPIB:s förtroende för Citycons ledning när det gäller förmågan att hantera den långsiktiga strategiska tillväxten av köpcentrum inom Norden och Baltikum.

Det här är den andra transaktionen mellan CPPIB och Citycon. 2012 köpte företagen Kista Galleria, ett av de största och mest framgångsrika köpcentren i Stockholmsområdet. Fastighetens värde uppgick vid tillfället till cirka 530 miljoner euro.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY