Image
Kerstin Gillsbro.
Kerstin Gillsbro. Bild: Jernhusen

Coronakrisen pressar Jernhusen

Bolag För att mildra effekterna för de hyresgäster som haft en kraftigt negativ påverkan av ett minskat resande har Jernhusen avsatt medel under 2020 för att kunna vidta åtgärder som stöttar hyresgästerna och mildrar effekterna av krisen om det krävs.
Publicerad den 13 Juli 2020

Jernhusens resultat för första halvåret 2020 är avsevärt lägre jämfört med samma period föregående år. Den pågående coronakrisen har påverkat intäkterna negativt, särskilt under andra kvartalet då intäkterna minskade med 100 miljoner kronor.

Coronakrisen har framför allt påverkat hyresgästerna på centralstationerna när resandet drastiskt minskat. För att mildra effekterna för de hyresgäster som haft en kraftigt negativ påverkan av ett minskat resande har Jernhusen avsatt medel under 2020 för att kunna vidta åtgärder som stöttar hyresgästerna och mildrar effekterna av krisen om det krävs.

– Vi har stor respekt för den situation många av våra hyresgäster befinner sig i då deras affärer är beroende av antalet besökare på våra stationer. Restriktionerna kring resandet som infördes i samband med coronakrisen har visserligen lättats vilket medfört något fler besökare, men det sker från mycket låga nivåer och utmaningarna är därför fortfarande stora för många av hyresgästerna, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Fastighetsintäkterna uppgick till 706 miljoner kronor (805), en minskning med 12 procent främst på grund av lämnade hyresrabatter, sänkt bedömning av utfallet för omsättningshyror samt lägre rörliga intäkter till följd av coronakrisen.

Rörelseresultatet uppgick till -109 miljoner kronor (583). Resultatförändringen beror främst på negativa värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till -416 miljoner kronor (208), främst beroende på en bedömning om lägre omsättningshyror under året samt höjda direktavkastningskrav.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -165 miljoner kronor (329).

- Joakim Johansson
joakim@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Den tatuerade börs-vd:n – "symboliserar kampen för min son"

Bolag Pressbilder med tatuerade armar är vi inte bortskämda med i branschen. Men en av börs-vd:arna utgör ett undantag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY