Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: David Schmidt/Pixprovider

Corem står stadigt i coronatider – utdelningen ligger fast

Bolag Corem uppdaterar om bolagets finansiella situaiton under coronatider. Bolaget meddelar att den föreslagna utdelningen ligger fast.
Publicerad den 27 Mars 2020

Under det första kvartalet 2020 har spridningen av coronaviruset skapat oro kring den framtida konjunkturutvecklingen. De ekonomiska effekterna på marknaden, och dess påverkan på Corem, kan ännu inte uppskattas på grund av den höga grad osäkerhet av situationen som råder. Corem står på stabil grund och med långsiktigt goda utsikter.

Corem har en stark balansräkning och god finansiell ställning inför det kommande året. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick belåningsgraden till 22 procent och soliditeten till 48 procent. Belåningsgraden på fastigheterna, som är belånade i nordiska banker, uppgick till 46 procent. Corem har återbetalat en obligation som förföll 24 mars och har inga ytterligare obligationsförfall under 2020.

Vid årsskiftet var 71 procent av de räntebärande skulderna räntesäkrade genom fast ränta, räntetak eller ränteswappar. Utöver outnyttjade kreditramar har Corem kortfristiga placeringar i fastighetsbolagsaktier noterade på nordiska börser. Värdet på de kortfristiga placeringarna är volatila i den rådande marknaden, men är att betrakta som en likviditetsreserv.

Corem har en stabil grund i sin fastighetsverksamhet. Verksamheten finns i attraktiva lägen i Sverige och Danmark och har en väl diversifierad kundbas spridd över olika branscher. Pågående fastighetsutvecklingsprojekt har hyresavtal tecknade som börjar gälla vid färdigställande.

Det är naturligtvis oundvikligt att Corem kommer känna av de problem som nu påverkar flertalet branscher, och då troligen genom ökande andel konkurser eller att kunder får betalningssvårigheter på grund av likviditetsproblem. Corem hanterar varje kunds behov individuellt och försöker hitta lösningar som värnar kunderna långsiktigt. Det finns vidare risk att pågående projekt inte kan färdigställas i tid, i det fall entreprenörer skulle sakna arbetskraft eller leveranser av varor och material fördröjs. Risken på Corems finansiella ställning som helhet bedöms som hanterbar.

Fastigheter för citynära logistik, som är det fastighetssegment som Corem är verksamt inom, bedöms ha stabila marknadsförutsättningar och fortsatt långsiktigt goda framtidsutsikter.

Styrelsens förslag till årsstämman med utdelning om 0,60 kronor per stamaktie och 20,00 kronor per preferensaktie ligger fast.
– Corem följer situationen noga, för att se hur den kan tänkas påverka både vår och våra kunders verksamhet och så att vi kan agera på bästa sätt genom dessa tider. Vi har säkerställt att vi kan fortsätta leverera våra tjänster och fastighetsförvaltning utan avbrott. Våra fastigheter underhålls av Corems egen personal vilket innebär att vi har korta beslutsvägar gällande information och beslut i det fall extraordinära åtgärder skulle behövas. Samtidigt iakttar vi största försiktighet för att hjälpa till att hindra spridning och värna om kunder, leverantörer och medarbetare, säger vd:n Eva Landén.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Heta krögaren öppnar nytt

Uthyrning Driver en av stans hetaste restauranger – expanderar och öppnar nytt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY