Image
Björn Sahlström, nuvarande vd för Concent.
Björn Sahlström, nuvarande vd för Concent. Bild: Concent

Concent stämmer tidigare styrelse och vd

Juridik Concent har givit in två separata stämningsansökningar mot bolagets tidigare styrelse, vd och faktiska företrädare respektive bolagets tidigare revisor och huvudansvarige revisor.
Publicerad den 23 Oktober 2019

Concent Holding AB har givit in två separata stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt och Solna tingsrätt mot bolagets tidigare styrelse, vd och faktiska företrädare respektive bolagets tidigare revisor och huvudansvarige revisor. Stämningsansökningarna avser krav på bristäckningsansvar/skadestånd hänförligt till Concents köp av Concent Utveckling Holding AB under år 2014.

Köpeskillingen för Utveckling Holding uppgick till 500 mkr och erlades genom revers. Enligt den sakkunnigutredning som Concent låtit genomföra uppgick marknadsvärdet på tillgångarna i Utveckling Holding endast till cirka 14 mkr. Concent anser alltså att bolaget betalde ett överpris om cirka 486 mkr. Med anledning av detta är Concent av uppfattningen att förvärvet och de efterföljande amorteringarna om cirka 95 mkr på köpereversen utgjort en olaglig värdeöverföring i strid mot aktiebolagslagens regler. Concent yrkar i stämningsansökningarna bristtäckningsansvar/skadestånd med 95 761 813 kr och ersättning för sina rättegångskostnader. Stämningsansökningarna är resultatet av det omfattande arbete som bolaget lagt ned med att reda ut turerna i Concent-koncernen under åren 2014 – 2017.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Balder gör nytt utlandsköp

Transaktioner Balder slår till med ny affär utanför Sverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY