Image
Sverker Källgården.
Sverker Källgården. Bild: Cibus.

Cibus levererar stabilt 2020

Bolag Visar starkare siffror över hela brädet och föreslår att utdelningen höjs till 0,94 euro per aktie.
Publicerad den 25 Februari 2021

Okt-dec 2020 i siffror
Hyresintäkter uppgick till 17 616 TEUR (13 170).
Driftnettot uppgick till 16 662 TEUR (12 559).
Förvaltningsresultatet uppgick till 9 325 TEUR (6 984).
Periodens resultat uppgick till 9 139 TEUR (5 645) vilket motsvarar 0,24 EUR (0,18) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 1 344 TEUR (33).

Helåret 2020 i siffror:
Hyresintäkter uppgick till 65 033 TEUR (51 530).
Driftnettot uppgick till 61 395 TEUR (48 618).
Förvaltningsresultatet uppgick till 33 488 TEUR (28 667).
Periodens resultat uppgick till 34 597 TEUR (30 279) vilket motsvarar 0,95 EUR (0,97) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 6 461 TEUR (7 034).

Styrelsen följer Cibus utdelningspolicy och föreslår för årsstämman 2021 att utdelningen höjs med drygt 5 procent till totalt 0,94 euro per aktie, fördelat på tolv månadsvisa utdelningar. Fullständigt förslag med månatliga belopp och avstämningsdagar kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman.

Bolaget meddelar även att Coronaviruset har haft en väldigt begränsad resultatpåverkan på Cibus verksamhet.

"Under fjärde kvartalet uppgår resultatpåverkan till under -0,1 MEUR. Cirka 99 procent av våra hyror för Q4 är betalda. Cirka 90% av våra intäkter kommer från de största dagligvarukedjorna i Norden. Dessa har under pandemin lyckats att förse människor med de livsmedel de behöver. I oroliga tider behövs livsmedelsbutiken mer än någonsin."

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Property Matchmaking med Relier

Presenteras av Relier Real Estate Advisor

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY