Image

Castellum: Tillväxt i förvaltningsresultatet men minus i nettouthyrningen

Bolag Castellums förvaltningsresultat för Q3 var sju procent högre än förra året. Men nettouthyrningen uppgick till -30 miljoner kronor (2) och värdeförändringarna var negativa.
Publicerad den 15 Oktober 2015
Henrik Saxborn. Bild: Castellum
Henrik Saxborn.

Castellums förvaltningsresultat uppgick till 436 miljoner kronor (409).

Ökningen på sju procent är större än under årets två första kvartal.

Enligt vd Henrik Saxborn är detta ett resultat av bolagets omstrukturering av fastighetsportföljen mot högre tillväxt, samtidigt som man genomför ett effektiviseringsprogram i koncernen.

Saxborn skriver i vd-ordet:
- Det vi har sålt utgörs av fastigheter där vi ser att tillväxten i förvaltningsresultat är – eller kommer att bli – lägre. För nyförvärven beräknar vi en betydligt högre tillväxt. Priset för denna växling mot högre tillväxt är att portföljens direktavkastning temporärt sjunker i utbyte mot en högre framtida tillväxt. Det är lite av detta vi nu ser i år då förvaltningsresultatet under första halvåret bara ökade med två procent, medan vi efter tre kvartal kan uppvisa en tillväxt på fyra procent efter en ökningstakt på sju procent under tredje kvartalet.

- Castellum kan sålunda framöver förväntas ha en fortsatt högre omsättningshastighet i fastighetsportföljen än vad som gällt historiskt. Det innebär inte att vi kommer att
lämna fler orter, men väl att vi kan komma att avyttra enskilda objekt eller portföljer. Vi kommer också att göra större förvärv, där vårt centrala insteg på Kungsholmen.

Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 2,66 kronor (2,49).

Värdeförändringar på fastigheter under Q3 uppgick till -62 miljoner kronor (-3) och på derivat till -84 miljoner kronor (-132).

Castellum sänkte avkastningskravet under första halvåret i den interna värderingen
motsvarande cirka 10 punkter. I Q3-rapporten är värderingsyielden oförändrad, 6,8 procent.

Tredje kvartalets negativa värdeförändring är en effekt av främst en negativ nettouthyrning i Öresund.

Castellums nettouthyrning uppgick till -30 miljoner kronor under Q3.

- Hyresmarknaderna i Castellums del av Sverige är starka och utvecklas väl förutom Öresundsområdet, som påverkas negativt av ett stort tillskott av nya kontor, vilket är en av anledningarna till det gångna kvartalets svaga nettouthyrning. Förutom några större uppsägningar i Öresund påverkar även en enskild större uppsägning i västra Sverige negativt. Den svaga nettouthyrningen i Öresund har även påverkat fastighetsvärdena negativt under kvartalet, skriver Saxborn.

Tredje kvartalets totalresultat uppgick till 226 miljoner kronor (213).

För niomånadersperioden uppgår förvaltningsresultatet till 1 149 miljoner kronor (1 112) och totalresultatet till 1 619 miljoner kronor (777).

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Arkitekten som blev bostadsentreprenör

Bostäder Milad Barosen är arkitekten som blev bostadsentreprenör. Som vd och medgrundare till co-livingaktören Allihoop vill han bidra till en mer flexibel bostadsmarknad. För Fastighetssverige berättar han om frustrationen över den trasiga bostadspolitiken och hur hans bakgrund i Iran tagit honom dit han är idag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY