Image
Henrik Saxborn.
Henrik Saxborn. Bild: Castellum

Castellum: Resultat över förväntan – men negativ nettouthyrning

Bolag Castellums förvaltningsresultat för Q3 uppgick till 837 miljoner kronor (799).
Publicerad den 18 Oktober 2019

Enligt nyhetsbyrån Direkt var Infront Datas sammanställning av sju analytikers prognoser ett förvaltningsresultat om 816 miljoner kronor.

Niomånaderssiffrorna:
Intäkterna för perioden januari-september 2019 uppgick till 4 343 Mkr (4 141 Mkr motsvarande period föregående år).
Förvaltningsresultatet uppgick till 2 380 Mkr (2 219), motsvarande 8,71 kronor (8,12) per aktie, en ökning med 7%.
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 505 Mkr (3 150) och på derivat till - 417 Mkr (202).
Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 637 Mkr (5 051), motsvarande 13,31 kronor (18,49) per aktie.
Långsiktigt substansvärde uppgick till 186 kr (168) per aktie, en ökning med 11%.
Nettoinvesteringarna uppgick till 741 Mkr (3 009) varav 2 789 Mkr (1 333) avsåg förvärv, 2 061 Mkr (2 123) ny-, till- och ombyggnationer och 4 109 Mkr (447) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 92,7 miljarder kronor.
Nettouthyrningen för perioden uppgick till - 38 Mkr (157).

För Q3 var nettouthyrningen -42 Mkr (29).

– Vi har en tillväxt i förvaltningsresultatet om 7% trots de genomförda försäljningarna i år. Våra marknader är starka och drivs av större efterfrågan än utbud, vilket skapar omförhandlingspotential där vi hittills i år har omförhandlat upp våra hyror med 18%. Det tillsammans med den årliga indexjusteringen har skapat en ökning av portföljens hyresvärde om 5%, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

– Vi kan också konstatera att bruttouthyrningen ligger kvar på en hög nivå, och den negativa nettouthyrningen ska till viss del ses som en timingeffekt och beror främst på ett fåtal större uppsägningar. Castellums finansiella ställning är dessutom starkare än någonsin, belåningsgraden kvarstår på 44 % och investerarbasen har breddats, säger Saxborn.

Om nettouthyrningen i Q3 säger han:
– Den skrala nettouthyrningen kan te sig oroande. Visst avspeglar den också en viss tröghet i marknaden, men är till viss del en timingeffekt. Bruttouthyrningen ligger kvar på en hög nivå (265 Mkr), men ett fåtal större uppsägningar i slutet av kvartalet medförde att nettouthyrningen blev negativ. De stora nya projekten, E.ON och Domstolsverket, som kommer att tillföra en säkerställd nettouthyrning på 146 Mkr, kommer inte att registreras förrän under slutet av året eller i början av nästa år. Det råder fortsatt brist på lokaler i attraktiva lägen och Castellums vakansgrad har aldrig varit lägre.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Heta krögaren öppnar nytt

Uthyrning Driver en av stans hetaste restauranger – expanderar och öppnar nytt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY