Castellum: Förvaltningsresultatet upp 13 procent

Henrik Saxborn. Bild: Castellum
Henrik Saxborn.

Publicerad den 17 Oktober 2018

Skicka till e-post

Bolag Efter ett nytt rekordkvartal med 13-procentig ökning av förvaltningsresultatet är vd Henrik Saxborn övertygad om att bolaget klarar årets målsättning och att utdelningen ska kunna höjas med tio procent.

Castellums förvaltningsresultat för Q3 uppgår till 799 Mkr (708) eller 2,92 kronor per aktie (2,59).
Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 2 323 miljoner kronor (245).
Substansvärdet uppgår till 168 kronor per aktie (142).

Vd Henrik Saxborn:

– Marknaden för kommersiella fastigheter, främst kontor och logistik, är nu oerhört stark i Nordens tillväxtområden. I kombination med den kvalitetsförflyttning av Castellums portfölj som vi drivit de senaste åren har den starka fastighetsmarknaden yttrat sig i bland annat följande under perioden:

– Nettouthyrningen fortsätter på en hög nivå. Totalt nettotecknades för 157 Mkr (251), varav ca hälften i befintligt bestånd. Till detta kommer de avtalade hyresintäkterna för Domstolsverket och Eons nya huvudkontor i Malmö om sammanlagt cirka 146 Mkr på årsbas.

– I Stockholms bästa lägen kan vi nu notera uppgångar kring 20% på ett år i vårt bestånd. I hela
Castellums bestånd är "like-for-like" ökningarna under tolv månaders perioden 5%, varav cirka 3 % kommer från hyresökningar och resterande del främst från minskad vakans.

– Vakanserna drar sig sakta nedåt och uthyrningsgraden uppgår nu till 93,1% - även det en rekordsiffra för Castellum.

– Under perioden uppvärderades beståndet med 4% eller 3 087 Mkr främst tack vare sänkta avkastningskrav i marknaden. Castellums genomsnittliga värderingsyield sjönk därmed till 5,3%. Logistikportföljens värde har under samma period ökat med 9% i värde.

– För Castellums del summerar detta i ett nytt rekordkvartal. Förvaltningsresultatet ökade med 13% till 2,92 kr/aktie, samma ökningstakt för perioden gör att siffran hittills i år uppgår till 8,12 kronor per aktie.

– Detta kryddat med värdetillväxten resulterar i att substansvärdet ökar till 168 kr/aktie, trots lämnad utdelning (2,65 kr i kvartalet, 5,30 kr för helåret). Investeringsnivån är fortsatt hög (3 009 Mkr), men belåningsgraden drar sig ändå ytterligare nedåt till 46%.

– Vilka är då de faktorer som skulle kunna bryta denna starka utveckling? Kraftiga räntehöjningar är på kort sikt negativa för fastighetsbolag i synnerhet om de inte åtföljs av inflation. USA brukar vara ledande och när de långa räntorna där börjar dra sig uppåt, vilket sker nu, påverkas även värderingen av europeiska bolag. Men USA har närmast en överhettad konjunktur med rekordlåg arbetslöshet, vilket inte torde gälla Europa inom överskådlig tid. De flesta är ense om att räntan bör röra sig uppåt, men många tror på en lång period av förhållandevis låg ränta.

– Oro i banksektorn och försvårad finansiering kan också påverka negativt. Castellum har i ökande utsträckning vänt sig mot obligationsmarknaden och förbereder, efter att rating med s k investment grade nu erhållits, för att kunna utnyttja nya verktyg som bland annat ger möjlighet till förlängd kapitalbindning.

– Konkurser innebär en risk i och med att de leder till omedelbart tapp i hyresintäkter. I Sverige ökar antalet konkurser i år, där den svårast drabbade sektorn, detaljhandel, utgör en liten del i Castellums portfölj. En del butikslokaler, s.k. box retail (sällanköpsvaror i köpcentrum utanför tätorten), kan också lämpas för omvandling till distributionsenheter inom e-handeln.

– Min bedömning är att efterfrågetrycket på effektiva lokaler lär bestå ytterligare några år. För det talar att marknaden byggt nya kontor i takten 1-1,5% per år de senaste fem åren samtidigt som efterfrågan ökat – och fortsätter att öka – med 3- 3,5% per år. För att säkerställa tillväxtpotential framöver har Castellum vidgat sitt verksamhetsområde till att gälla tillväxtstäder i hela Norden. I Köpenhamn finns vi sedan länge, nu även i Helsingfors.

– Det starka resultatet efter kvartal tre gör att jag nu känner mig ännu mer övertygad om att Castellum under 2018 kommer att kunna leverera i enlighet med det övergripande målet: en ökning av förvaltningsresultatet (och därmed utdelningen) med 10%.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

ÄmnenCastellum AB på Branschguiden

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar...

Läs mer om Castellum AB på Branschguiden


Skicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Mer från Fastighetssverige

De höjde sin räntetäckningsgrad mest

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt de börsnoterade fastighetsbolagens räntetäckningsgrad för det tredje kvartalet av 2018.


Profilbygget som ska lyfta Hagsätra

Bygg/Arkitektur Sveafastigheter vill bygga bostäder, bio, café och kontor med coworking i Hagsätra centrum. I veckan väntas man få en markanvisning från exploateringsnämnden.


Lokalmarknadsdagen
Den 17 januari kickstartas fastighetsåret 2019 tillsammans med branschkollegorna på klassiska Lokalmarknadsdagen!

Kickstarta fastighetsåret 2019 med branschkollegorna

Lokalmarknadsdagen Vår Den 17 januari är det dags för Lokalmarknadsdagen på Elite Park Avenue Hotel. Ett utmärkt tillfälle att sparka igång fastighetsåret 2019 tillsammans med branschkollegorna efter jul- och nyårshelgerna.


"Så höjer vi statusen på hyresrätten"

Karriär För Fastighetssverige berättar Anders Woodall, ny förvaltningschef för Lansa fastigheter varför han lockades av det unga fastighetsbolaget som är på jakt efter långsiktiga investeringar och hur man kan höja statusen på hyresrätten.


AMF Fastigheter hyr ut 8 000 kvadratmeter i Stockholmsverken

Uthyrning Paradox Interactive blir nästa hyresgäst att teckna avtal i Stockholmsverken. De flyttar in på cirka 8 000 kvadratmeter i korsningen mellan Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan.


Klövern fullföljer Agorabudet

Bolag Klövern har nu 99,3 procent av aktierna och 99,7 procent av rösterna i Agora.


Lidl öppnar i Kista Galleria

Uthyrning Lidl öppnar en 1 400 kvadratmeter stor butik i Kista Galleria under 2019.


Nu är Stordalens namntävling avslutad

Bolag Nej, det blev inte Lennart Tower – Husvärdens och Choices nya hotell i Mölndal har nu fått ett namn.


Mobilnycklar i Aura i Malmö

Bygg/Arkitektur Skanska Öresund och Parakey inleder ett samarbete för att digitalisera och förenkla nyckelhanteringen för hyresgästerna i kontorshuset Aura i Malmö – istället för nycklar, passerkort och taggar används digitala nycklar i mobilen.


Blooc rekryterar från Aros Bostad

Bolag Blooc expanderar och rekryterar ännu en arkitekt till sitt team på huvudkontoret i Stockholm.


Besqab bygger vårdboende i Uppsala

Bygg/Arkitektur Besqab kommer att uppföra ett vårdboende i den nya stadsdelen Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. Ersta diakoni blir hyresgäst och vårdgivare. Byggstart planeras till vintern 2019.


Tofta skjutfält.

Peab bygger ut Tofta skjutfält

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett stridsfordonsgarage, en multifunktionsbyggnad samt gym- och motionshall på Tofta övnings- och skjutfält på Gotland.


De har pumpat in mest i det egna beståndet

Lista Fastighetssverige har sammanställt vilka bolag som investerat mest i sitt befintliga fastighetsbestånd och kan konstatera att listans etta har pumpat in mer än två miljarder mer än tvåan.


Därför föll Fabege för satellitlösningen

Bolag För Fastighetssverige lägger Klaus Hansen Vikström, vice vd och affärsutvecklingschef på Fabege, ut texten om bolagets satsning på satellitkontor.


Vasakronans vd: "Tror på stigande hyror"

Bolag För Fastighetssverige berättar Vasakronans vd Fredrik Wirdenius om hur man går vidare efter ett starkt tredje kvartal.


Så ska Heba få upp tempot

Bolag Framåt är det fokus på ombyggnad och etablering i ett större geografiskt område för Heba. För Fastighetssverige berättar bolagets vd mer om planerna.


90 miljoner till nya Slussen

Sverige En viktig förutsättning för ombyggnaden av Slussen i Stockholm har varit att hitta finansieringslösningar för Mälarens avbördning. Nu har man fattat ett beslut kring detta i kommunfullmäktige.


Åtta nya till Novi Real Estate

Bolag Novi växer med åtta medarbetare. Bolaget stärker upp både på huvudkontorets reception, förvaltning och ekonomi i Stockholm samt på projektsidan i Göteborg.


Oscar Properties breddar verksamheten

Bolag Oscar Properties Holding breddar verksamheten. Byggföretaget Allegro ska börja genomföra projekt för beställare utanför Oscar Properties och i Uppsala har bostadsprojekt omvandlats till kontorsprojekt för att bättre passa den lokala marknaden.


Skanska utvecklar och säljer hotell till LKAB för en halv miljard

Bygg/Arkitektur Skanska utvecklar och bygger ett nytt hotell i centrala Kiruna med Scandic Hotels som operatör. Hotellet säljs för 500 miljoner kronor till LKAB som tillträder i samband med färdigställande, hösten 2021.